Komunikat Prasowy

Tomasz Poręba, poseł PiS do Parlamentu Europejskiego, protestuje przeciwko planom Ministerstwa Edukacji Narodowej zmierzającym do zamykania polskich szkół za granicą.

W liście skierowanym do minister Katarzyny Hall eurodeputowany PiS wyraża głębokie zaniepokojenie propozycją MEN zmierzającą do likwidacji polskich szkół oraz punktów konsultacyjnych przy ambasadach RP i zastąpieniem ich kształceniem przez Internet. Według Poręby argumenty natury finansowej i szukanie oszczędności w obszarach gdzie absolutnie nie można oszczędzać, przesłaniają Ministerstwu Edukacji Narodowej myślenie ukierunkowane na dobro uczniów. Odbieranie im możliwości dostępu do nauki o historii i kulturze ich ojczyzny ze względu na rachunek ekonomiczny jest krótkowzroczne. W dłuższej perspektywie doprowadzi do tego, że młodzi ludzie, zepchnięci przed ekran komputera zostaną odcięci od źródła budowania swojej polskiej tożsamości i możliwości kreatywnego uczestniczenia w życiu Polonii – czytamy w liście.

Europoseł PiS podkreśla, że długofalowe cele Ministerstwa Edukacji Narodowej powinny raczej zmierzać w kierunku otwierania za granicą nowych szkół finansowanych z budżetu państwa. Poza oczywistym walorem edukacyjnym placówki te są także ważnym miejscem kształtowania wizerunku Polski, polityki historycznej oraz krzewienia postawy patriotycznej wśród młodych ludzi. Poręba podaje też przykłady zapisów z ważnych dokumentów Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego podkreślających wagę nauczania dzieci migrantów ich języka ojczystego.

W załączniku pełna treść listu Tomasza Poręby do Minister Katarzyny Hall.

Więcej informacji:

Tomasz Poręba