Konferencja „Balanced rapporteurship assignments in the EP – a norm still to be achieved”

Biuro Prasowe Delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim ma przyjemność zaprosić państwa na konferencję na temat równego przydzielania funkcji sprawozdawczych europosłom krajów członkowskich UE pod tytułem „Balanced rapporteurship assignments in the EP – a norm still to be achieved”. Organizatorami konferencji są Ryszard Legutko, Jan-Derk Eppink i Ashley Fox.

Konferencja będzie miała miejsce 21 czerwca o godzinie 10: 00 w sali A1H1.

Na konferencji dr Micheal Kaeding (EIPA Maastricht) będzie prowadził wykład, podczas którego przedstawi raport EIPA pod tytułem: „Where are the MEPs from the accession countries? Rapporteurship assignments in the European Parliament after enlargement”. („Gdzie podziali sięposłowiez krajów akcesyjnych? Funkcje sprawozdawczew Parlamencie Europejskimpo rozszerzeniu.”)

Uczestnikami konferencji będą Jan Zahradil, Ryszard Legutko, Jan-Derk Eppink i Ashley Fox.

„Podział zadań sprawozdawczych nie odzwierciedla składu plenarnej, a wskazuje na silną reprezentację tylko niektórych delegacji krajowych. Najbardziej widoczny jest praktyczny brak posłów z krajów akcesyjnych” – powiedział Ryszard Legutko

Według Ashely Foxa: „Seminarium będzie okazją do omówienia organizacji pracy Parlamentu Europejskiego. Następnie planujemy przedstawić kilka propozycji zmian w przepisach wewnętrznych Parlamentu. Proces alokacji funkcji sprawozdawczych ma kluczowe znaczenie dla procesu legislacyjnego UE.”