Kongres PiS w Krakowie

W Kongresie uczestniczyłem jako delegat PiS z Podkarpacia. Kongres był wielkim sukcesem Prawa i Sprawiedliwości. Wzięło w nim udział blisko 1700 delegatów z całej Polski. Prawdziwym hitem była nowoczesna formuła zorganizowania kongresu. Przez dwa dni odbywały się bowiem w ramach niego panele tematyczne, w których udział brali zarówno delegaci jak i zaproszeni eksperci. Jako przedstawiciel Parlamentu Europejskiego wziąłem udział w panelu na temat założeń polskiej prezydencji w UE a także kształtu Unii Europejskiej po roku 2013.