Kosma Złotowski i Tomasz Poręba pytają o zaangażowanie komisarz Elżbiety Bieńkowskiej w przygotowanie tzw. pakietu mobilności

Europosłowie PiS zasiadający w Komisji Transportu i Turystyki skierowali do Komisji Europejskiej interpelację dotyczącą udziału nadzorowanej przez polską komisarz Elżbietę Bieńkowską Dyrekcji Generalnej odpowiadającej za politykę UE w obszarach jednolitego rynku, przemysłu, przedsiębiorczości i małych przedsiębiorstw (DG GROW) w przygotowaniu pakietu zmian legislacyjnych zmieniających zasady funkcjonowania firm transportowych na wspólnym rynku.

Kosma Złotowski i Tomasz Poręba podkreślają, że zaproponowane przez KE zmiany, szczególnie w obszarze takich zagadnień jak: delegowanie pracowników, zasady odbioru odpoczynku przez kierowców, kabotaż czy zwolnienia dla pojazdów o dmc do 3,5 tony, stanowią ogromne wyzwanie dla małych i średnich firm operujących w sektorze transportu drogowego, których znaczny odsetek stanowią przedsiębiorstwa transportowe z Polski.

Europosłowie PiS pytają o to, w jakim stopniu DG GROW była zaangażowana w przygotowanie tych zmian oraz czy na jakimkolwiek etapie Dyrekcja Generalna, za której prace odpowiada polska komisarz, zgłaszała zastrzeżenia, co do negatywnego wpływu proponowanych regulacji na podmioty z sektora MŚP.

„Czy Komisarz Elżbieta Bieńkowska, odpowiedzialna między innymi za rynek wewnętrzny oraz przedsiębiorczość, formułowała w trakcie wewnętrznych dyskusji w KE zastrzeżenia do konkretnych rozwiązań zaproponowanych w tzw. pakiecie mobilności szkodliwych dla funkcjonowania MŚP, a jeśli tak to jakie uwagi zostały uwzględnione w opublikowanym projekcie?” – pytają europosłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Zdaniem Kosmy Złotowskiego i Tomasza Poręby propozycje KE zawarte w tzw. pakiecie mobilności, szczególnie te dotyczące zasad delegowania pracowników w sektorze transportu drogowego, przyczynią się do pogorszenia warunków konkurencji między przedsiębiorstwami z sektora transportu drogowego z różnych państw członkowskich operującymi na wspólnym rynku i ewidentnie dyskryminują podmioty z państw Europy Środkowo-Wschodniej.

„Chcemy poznać rolę Pani Komisarz Bieńkowskiej w pracach nad tymi propozycjami, które niezwykle boleśnie mogą dotknąć polskie firmy transportowe i doprowadzić do eliminacji wielu z nich ze wspólnego rynku. Biorąc pod uwagę, że Pani Komisarz odpowiada za takie obszary jak jednolity rynek czy przedsiębiorczość wydaje się naturalne, że nadzorowana przez Elżbietę Bieńkowską DG GROW powinna być zaangażowana w przygotowywanie tych zmian” – uzasadnia interpelację Kosma Złotowski.

„Niestety Komisja Europejska przygotowując tak fundamentalne zmiany zupełnie pominęła perspektywę małych i średnich firm transportowych z Europy Środkowo-Wschodniej, które to firmy ten projekt najbardziej dotknie. Chcielibyśmy dowiedzieć się czy i w jakim stopniu ta perspektywa w trakcie wewnętrznych dyskusji w KE była prezentowana przez polską komisarz, która powinna rozumieć i być szczególnie wrażliwa na problemy firm transportowych z naszego regionu” – wyjaśnia Tomasz Poręba.