Laureaci konkursów z Krosna i powiatu krośnieńskiego jadą do Brukseli

Tomasz Poręba objął patronat nad dwoma konkursami dla młodzieży ze szkół krośnieńskich i z powiatu krośnieńskiego oraz ufundował nagrody dla laureatów.

Uhonorowanych zostało w sumie 8 osób, po 4 osoby z każdego konkursu, które w nagrodę pojadą na wycieczkę do Brukseli.

Pierwszy „ KONKURS PIEŚNI I PIOSENKI NIEZALEŻNEJ W  XXX LECIU ISTNIENIA SOLIDARNOŚCI” miał miejsce w dniu 17 maja 2011. W konkursie wystartowało 31 wykonawców w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Uczestnicy konkursu wykonywali pieśni i piosenki będące przejawem krytyki oraz buntu przeciw władzy komunistycznej PRLu. Zaprezentowano utwory m.in. Jana Pietrzaka, Jacka Kaczmarskiego, Marka Grechuty i innych znanych jak i anonimowych artystów tworzących w latach 80-tych.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się w Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.  Do Brukseli pojadą:

W kategorii gimnazjów:

I miejsce : Joanna Buryła

II miejsce : Karolina Mrozek

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce: Klaudia Szeliga

II miejsce: Żaneta Wais

Drugi konkurs, pod patronatem Tomasza Poręby został zorganizowany z okazji 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod tytułem: „Rzeczpospolita szlachecka 1493-1795. Wzloty i upadki”.

W dniu 31 maja br. w Miejskim Zespole Szkół  nr 1 w Krośnie ogłoszono zwycięzców konkursu o tematyce historycznej. W rywalizacji wzięło udział 18 uczniów z Krosna i powiatu krośnieńskiego, którzy wyłonieni zostali podczas eliminacji szkolnych. Czworo najlepszych uczestników, w nagrodę również pojedzie na wycieczkę do Brukseli.

I miejsce: Aleksandra Bugajska (Gimnazjum Katolickie w Krośnie)

II miejsce: Dominika Gierlicka (Gimnazjum nr 1 w Krośnie)

III miejsce: Julia Habrat (Gimnazjum Katolickie w Krośnie)

IV miejsce: Grzegorz Wołowik (Gimnazjum w Świerzowej Polskiej)