Lekcja europejska z Tomaszem Porębą w Jaśle

W dniu 10 grudnia 2012 roku gościł w Ekonomiku Pan Tomasz Poręba – poseł do Parlamentu Europejskiego. Na wstępie poseł zachęcił młodzież do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a dla najaktywniejszego ucznia przyobiecał atrakcyjną nagrodę.

Podczas Lekcji europejskiej przeprowadzonej w formie pogadanki i quizu europoseł Poręba opowiedział uczniom o swojej pracy. Poruszył także kwestie:organów wewnętrznych, funkcjonowania, uprawnień oraz trybu pracy Parlamentu Europejskiego, komisji i grup parlamentarnych, a także procesu legislacyjnego prawa unijnego. Zebrani zostali zaznajomieni z tym jak od podszewki wygląda praca europarlamentarzysty.

Młodzież z dużą ciekawością pytała gościa o szczegóły wykonywanej profesji i o zainteresowania pozazawodowe. Szczególnie nurtującym pytaniem była możliwość wyjazdu młodych ludzi na staż do Parlamentu Europejskiego.Uczniowie pytali kto może zostać stażystą, jakie wymogi trzeba spełnić, jak wygląda praca stażysty?

Bycie stażystą pozwala na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych dla zdolnych, ambitnych i zainteresowanych Unią Europejską młodych ludzi, którzy mają szansę na przeżycie niezapomnianej przygody – poseł postawił jeden twardy warunek – bardzo dobra znajomość języków obcych. Ten, kto potrafi władać przynajmniej jednym językiem obcym, ten ma większe szanse na
rozwinięcie kariery zawodowej i większe możliwości odnalezienia się na rynku pracy – powiedział poseł.

Najaktywniejszym uczniem Lekcji europejskiej okazał się Arkadiusz Zbylut
(3f2), który w nagrodę pojedzie na wycieczkę do Brukseli.