Mamy To! Powstanie nowy most na Sanie w Sanoku

Mamy To! Powstanie nowy most na Sanie w Sanoku
Tak kosztownej inwestycji, realizowanej przez samorząd miejski w Sanoku, do tej pory nie było. W rządowym programie „Mosty dla Regionów”, przewidującym uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe, uwzględniono prorozwojowe potrzeby Sanoka. Powstanie nowy most na Sanie łączący śródmieście z terenami prawobrzeżnymi. Wartość rządowego dofinansowania wyniesie 80%. Będzie to impuls do dalszego gospodarczego i turystycznego rozwoju miasta.
„To bardzo ważna decyzja nie tylko dla mieszkańców Sanoka, ale również wszystkich turystów odwiedzających południową część Podkarpacia. Jestem dumny, że udało się przekonać rząd do tak dużego dofinansowania tej ważnej inwestycji. Bardzo się cieszę, że miasto, które w regionie słynie z inwestycji w kulturę i sport, otrzyma kolejny w ostatnich latach – po budowie Centrum Rehabilitacji i Sportu – impuls dla rozwoju. To historyczna chwila” – powiedział Tomasz Poręba, poseł do Parlamentu Europejskiego, który od miesięcy zabiegał o tę inwestycję.
Projektowana rozpiętość mostu wyniesie ok. 120 m, szerokość mostu wynosić będzie 14 m z obustronnym ciągiem pieszo-rowerowym – każdy po 2 m oraz 6-metrową jezdnią – każdy pas po 3 m. Całkowity koszt inwestycji to 65 mln złotych, wkład miasta Sanoka wyniesie 13 mln, co oznacza, że wartość rządowego dofinansowania wyniesie 80%. Sanok znalazł się wśród 5 miast w Polsce, które otrzymały takie rządowe wsparcie.
Budowie mostu towarzyszyć będzie rozbudowa trzech ważnych dróg komunikujących nową przeprawę mostową z Sanokiem. Projekt zakłada gruntowne przebudowanie ulic Sobieskiego i Gajowej, oraz odcinka ul. Królowej Bony wraz z wykonaniem ronda.
„Chcę w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za podjęcie decyzji o dofinansowaniu budowy drugiego mostu w Sanoku oraz Ministrom Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak i Rafałowi Weberowi oraz Marszałkowi Ortylowi i Burmistrzowi Matuszewskiemu za naszą świetną współpracę w ostatnich miesiącach na rzecz tej inwestycji” – zaznaczył Poręba.
Rządowy program „Mosty dla Regionów” zakłada etapowanie zadania oraz finansowanie dokumentacji projektowej. I – II etap inwestycji, czyli przygotowanie dokumentacji zadania, potrwa maksymalnie do końca 2022 r. III etap realizacyjny rozłożony jest na lata 2023-2024. Koszt części realizacyjnej wyniesie prawie 64 mln zł.