Marcin z Lubaczowa dystansuję konkurentów i Wyjeżdża z Europosłem Tomaszem Porębą do Brukseli!

6 grudnia 2013 roku w Instytucie Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbył się finał konkursu wiedzy o „Samorządzie Terytorialnym”. Biorący w nim udział studenci reprezentowali Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Rzeszowski i Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską
w Przemyślu. Patronat nad konkursem objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Tomasz Poręba, on też ufundował pierwszą nagrodę – wycieczkę do Brukseli. Konkurs składał się z dwóch części, z pierwszej pisemnej tj. testu, a drugi ustny do którego zakwalifikowało się tylko finaliści, czyli uczestnicy, którzy napisali najlepiej część pisemną.

Organizatorami konkursu byli: Instytut Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Przemyska, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu.

Jury, w skład którego weszły następujące osoby: dr Irena Kozimala – przewodnicząca, dyrektor Instytutu Historii oraz dr Elżbieta Dybek z Instytutu Historii PWSW, mgr Szymon Wawrzyszko – przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Przemyska oraz mgr Piotr Pilch Wicedyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu przyznało I miejsce panu Marcinowi Rokoszowi reprezentującemu Katolicki Uniwersytet Lubelski, II miejsce panu Piotrowi Kozakowi z Uniwersytetu Rzeszowskiego, III zaś panu Witoldowi Kazienko z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Wyróżnienia otrzymali m.in.:
pani Teresa Michalska, pani Edyta Dacko, pan Artur Zenkner, pan Wasyl Bondarczuk, pan Mateusz Podolak, pan Marcin Pudło i pan Ivan Nevmyvako. Należy podkreślić, iż wśród wielu osób startujących w konkursie to. studenci z Lublina, Rzeszowa, Jarosławia, Przemyśla, Lubaczowa czy Przeworska. Poziom konkursu był bardzo wysoki, co było widać po punktach zdobytych przez uczestników.

Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Tomasza Porębę reprezentował Maciej Kamiński, on też w imieniu Europosła wręczył pierwszą nagrodę bilet do Brukseli na kilkudniową wycieczkę. Natomiast głównym fundatorem nagród za kolejne miejsca finałowe m.in. apartu fotograficznego, sprzętu turystycznego i sportowego, oraz komputerowego była Solidarność Regionu Przemyskiego, którą reprezentował mgr Szymon Wawrzyszko – przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Przemyska. Wyróżnienia ufundował również mgr Piotr Pilch Wicedyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu i mgr Maciej Kamiński Przewodniczący Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Przemyślu.

Koordynatorami konkursu oraz autorami pytań byli dr Elżbieta Dybek i mgr Maciej Kamiński.