Najważniejsze ustalenia sesji PE w Strasburgu: 8-11 lutego 2010

Głosowanie za nowym składem Komisji Europejskiej i przeciwko porozumieniu SWIFT o przekazywaniu prywatnych danych bankowych Europejczyków amerykańskim służbom specjalnym, cieszyły się w tym tygodniu największym zainteresowaniem mediów. Na sesji plenarnej w Strasburgu posłowie ocenili również ubiegłoroczne starania krajów kandydujących do Unii, dyskutowali o wprowadzeniu skanerów ciała na lotniskach i szukali remedium na problemy w strefie euro.

Mamy nową Komisję:

488 głosów za, 137 przeciwko, 72 posłów wstrzymało się – w pojedynczym głosowaniu Parlament zatwierdził cały, dwudziestosześcioosobowy skład nowego Kolegium Komisarzy.

Gorąca debata przed głosowaniem:

ożywiona dyskusja, barwne porównania, żarliwe słowa poparcia dla nowej Komisji z jednej, i gwałtowna krytyka przewodniczącego Barroso i jego ekipy z drugiej strony. Przed rozstrzygającym głosowaniem przywódcy grup parlamentarnych wznieśli się na wyżyny politycznego krasomówstwa. Obserwatorzy na pewno zapamiętają porównanie niektórych desygnowanych komisarzy podczas przesłuchań do „mnichów trapistów, którzy złożyli śluby milczenia”.

SWIFT:

Parlament odrzucił porozumienie przejściowe UE-USA w sprawie transferu danych bankowych do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem sieci SWIFT. Umowa straciła tym samym moc prawną.

Rozszerzenie:

W 2009 roku Chorwacja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii zasłużyły na pozytywną ocenę swoich przygotowań do wejścia do UE. W tym samym czasie Turcja poczyniła jedynie „ograniczone postępy” i powinna bardziej koncentrować się na reformach, uważają posłowie.

Mieszkania dla ubogich:

Parlament Europejski przyjął nowe przepisy, dzięki którym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą mogły być wykorzystywane do renowacji lub budowy mieszkań społeczności marginalizowanych we wszystkich Państwach Członkowskich (wcześniej z tych pieniędzy mogło korzystać tylko 12 nowych państw członkowskich). Nowelizacja objęła także obszary wiejskie. Dotychczas z Funduszu finansowano tylko modernizację mieszkań w miastach.

Skanery ciała na lotniskach:

Jeśli mają być wprowadzone, to od razu w całej Unii. Wcześniej jednak musimy odpowiedzieć na pytania dotyczące ich skuteczności, zagrożeń dla zdrowia i zgodności z prawami podstawowymi. Oto najważniejsze wnioski z debaty nad środkami zwalczania terroryzmu.

Urlopy ojcowskie:

Posłowie zobowiązali Komisję Europejską do przedstawienia przepisów, które wprowadzą urlopy ojcowskie na terenie całej Unii. Parlament wezwał również władze Unii Europejskiej do nasilenia walki z przemocą wobec kobiet, przeglądu ustawodawstwa dotyczącego równego wynagrodzenia, oraz do zapewnienia łatwego dostępu do środków antykoncepcyjnych i możliwości aborcji.

Strefa euro:

Posłowie chcą, by Unia Europejska wyciągnęła wnioski z obecnych trudności finansowych, zacieśniła współpracę gospodarczą i reagowała szybciej w sytuacjach zagrożenia stabilności walutowej.

Tuńczyk błękitnopłetwy:

Parlament popiera zakaz międzynarodowego handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt, wśród których znalazł się tuńczyk błękitnopłetwy, jednocześnie postuluje rekompensatę finansową dla sektora rybołówstwa.

Sprawy zagraniczne:

Posłowie skrytykowali irańską strategię „nuklearnej gry na zwłokę”, wezwali do międzynarodowego wsparcia dla władz Jemenu w walce z terrorystami i działaniach na rzecz stabilizacji gospodarki, wyrazili solidarność z mieszkańcami Haiti i omówili wyniki wyborów na Ukrainie.