Nieuczciwe praktyki reklamowe pod lupą

Ile razy padli Państwo ofiarą nieuczciwych praktyk reklamowych – kupili produkty, ponieważ była to ostatnia okazja, aby nabyć je w tej właśnie cenie, „wygrali” nagrodę pod warunkiem zakupienia czegoś, choć samej nagrody Państwo nie otrzymali, lub nabyli leki, które nie zadziałały? Komisja Rynku Wewnętrznego Parlamentu Europejskiego zbadała temat nieuczciwych praktyk handlowych w reklamie w dniu 13 września.

Wśród stwierdzonych ostrych i nieuczciwych praktyk znajdują się fałszywe twierdzenia, że produkt jest w stanie leczyć choroby, sprzedaż nielegalnych produktów, fałszywe przyznawanie nagród i twierdzenie, że przedsiębiorca wkrótce zakończy działalność handlową lub zmieni siedzibę, gdy jest to niezgodne z rzeczywistością.

W sprawozdaniu nielegislacyjnym francuski poseł z centrolewicowej grupy Europejskiej Partii Ludowej Philippe Juvin analizuje skuteczność i stosowanie obowiązujących przepisów dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów. Sprawozdanie ujawnia nieprawidłowości w zakresie wprowadzających w błąd praktyk reklamowych w internecie, takich jak ukryta reklama w blogach, na forach i stronach internetowych, oraz praktyk związanych z reklamą ukierunkowaną na grupy docelowe.

Uprawnienia dla konsumenta

W sprawozdaniu przeanalizowano, w jaki sposób można pomóc konsumentowi w wypracowaniu krytycznego podejścia do jakości treści przekazywanych przez media” oraz wezwano Komisję Europejską do przygotowania kampanii informacyjnych na temat praw konsumentów oraz do opracowania pomocy dydaktycznych informujących konsumentów o technikach ochrony prywatności w internecie. Wniesiono w nim również o dołączenie do odpowiednich reklam on line wzmianki „reklama behawioralna” oraz o analizę wpływu wprowadzających w błąd i agresywnych reklam na dzieci, a także wezwano Komisję do opracowania skierowanego do dzieci programu UE mającego na celu uczenie mechanizmów reklamowych.

Komisja będzie głosowała na tym sprawozdaniem w dniu 27 października.

Kto może mi pomóc, jeśli uważam, że mnie oszukano?

Komisja stworzyła specjalną stronę internetową poświęconą nieuczciwym praktykom handlowym, która zawiera czarną listę praktyk oraz porady dotyczące uzyskania pomocy.

Krok 1 Zwrócenie się o poradę – Proszę potwierdzić, że skarga jest ważna zgodnie z prawem i że padli Państwo ofiarą nieuczciwej praktyki handlowej. Najlepiej skontaktować się ze swoim krajowym stowarzyszeniem konsumentów lub z jednym z punktów doradztwa Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich, aby uzyskać poradę.

Krok 2 Złożenie skargi – Krajowe organy ds. ochrony konsumenta podejmują decyzję w sprawie skargi lub wszczynają właściwe postępowanie sądowe. Na podstawie prawa krajowego organy te lub sądy mogą orzec o zaprzestaniu nieuczciwych praktyk handlowych.