O mnie

Nazywam się Tomasz Poręba. Jestem posłem Parlamentu Europejskiego. Pochodzę z tradycyjnej, katolickiej, kolejarskiej rodziny. Od zawsze towarzyszyły mi trzy pasje: polityka, historia i sport. Zawdzięczam je moim rodzicom, a zwłaszcza tacie, który był moim prawdziwym nauczycielem. Jako były piłkarz pokazał mi czym jest sport i wysiłek fizyczny. Jak należy znosić porażki i cieszyć się z odnoszonych zwycięstw. Ojciec, jako niegdyś aktywny opozycjonista, w tym m.in. na początku lat 80-tych Szef kolejarskiej Solidarności węzła PKP w Stróżach k/Gorlic, wpajał mi wartości patriotyczne, wskazywał na słabość i ułomność komunistycznego ustroju. Młodzieńcze lata upłynęły mi w szkole i na piłkarskim boisku. Po ukończeniu szkoły średniej wyjechałem na studnia do Krakowa, gdzie na Akademii Pedagogicznej ukończyłem najpierw Historię, potem Politologię, a następnie Studia Specjalne z zakresu Dziennikarstwa. Podczas studiów cały czas towarzyszył mi sport, który nie tylko dostarczał mi pozytywnych emocji, ale był także źródłem finansowego wsparcia w mojej edukacji. Grając bowiem w III ligowych krakowskich i małopolskich klubach m.in. Kablu Kraków, Karpatach Siepraw oraz Górniku Wieliczka miałem możliwość finansowania moich studiów. Niestety, w wyniku odniesionej kontuzji musiałem zaprzestać profesjonalnego uprawiania sportu. Aby zdobyć środki na kontynuowanie studiów pracowałem w latach 1998-2000 jako dziennikarz w dziale sportowym Gazety Krakowskiej. Wyjeżdżałem też do Stanów Zjednoczonych, gdzie szlifowałem język i zdobywałem środki na kontynuację studiów w kraju.

 
Po ukończeniu studiów w 2000 roku wyjechałem do Warszawy. Skorzystałem z oferty stażu jaką otrzymałem z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ostatecznie mój staż przekształcił się w półroczną pracę w KPRM, gdzie pracowałem w Departamencie Analiz Programowych. Do moich najważniejszych obowiązków należało przygotowywanie analiz i opracowań związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Było to intrygujące doświadczenie, które na trwałe pobudziło moje zainteresowanie problematyką unijną. Zanim jednak zacząłem się w tym kierunku kształcić, otrzymałem w 2001 roku bezcenną szansę realizowania swojej historycznej pasji i rozpocząłem pracę w nowopowstałym Instytucie Pamięci Narodowej. Pełniłem tam funkcję asystenta Prezesa IPN. Do moich obowiązków należało przygotowywanie krajowych i zagranicznych wizyt Prezesa IPN, a także współkoordynowanie prac jego Sekretariatu. Pracując w IPN równolegle zacząłem się kształcić i zdobywać wiedzę na temat Unii Europejskiej. W 2002 roku rozpocząłem dwuletnie, podyplomowe Studia Europejskie organizowane wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Maastricht. Ich zwieńczeniem był krótki staż w instytucjach europejskich połączony z odbiorem dyplomu na Uniwersytecie w Maastricht.
 
 
Doświadczenie pracy w Instytucie Pamięci Narodowej połączone ze zdobytą tam wiedzą na temat funkcjonowania ustroju komunistycznego, wpłynęły w 2002 roku na moją decyzję politycznego zaangażowania się w działalność partii Prawo i Sprawiedliwość. Program PiS zmierzający do naprawy Polski i oczyszczenia jej z pozostałości komunizmu, a także europejska wizja PiS, podkreślająca rangę i miejsce Polski w Europie, były dla mnie naturalną inspiracją do aktywnego działania w strukturach partii. W Prawie i Sprawiedliwości pracowałem w Biurze Organizacyjnym jako dyrektor Działu ds. Informacji i Wizerunku. Byłem odpowiedzialny za przygotowywanie publikacji i materiałów promocyjnych PiS, organizowanie konferencji i konwencji Prawa i Sprawiedliwości, a także krajowych wyjazdów Prezesa PiS. Do moich obowiązków należała także przez pewien czas rola sekretarza Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.
 
 
W 2004 roku, po przystąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyjechałem do Brukseli w charakterze doradcy w sekretariacie grupy politycznej Unia na Rzecz Europy Narodów. Mój wyjazd do pracy w Brukseli nie byłby możliwy, gdyby nie decyzja i wsparcie Pana Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Chcę mu za to bardzo podziękować, bo żadne nawet najbardziej znamienite studia europejskie, nie dałyby mi tej wiedzy i doświadczenia, jakie wówczas zdobyłem. Praca na styku europejskiej polityki i administracji bardzo mnie rozwinęła. W Brukseli pracowałem w czwartej co do wielkości grupie politycznej w PE zrzeszającej eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości, a także centro-prawicowych partii politycznych z Włoch, Irlandii, Łotwy, Litwy i Danii. Po zdaniu stosownych egzaminów, w październiku 2004 roku, rozpocząłem pracę w Parlamencie Europejskim najpierw jako doradca Grupy UEN w Komisji Rozwoju Regionalnego, a od 2006 roku jako Główny Doradca Grupy UEN w Komisji Spraw Zagranicznych. Do moich obowiązków należało przygotowywanie rezolucji Grupy UEN oraz wspólnych rezolucji Parlamentu Europejskiego. Istotną część mojej pracy stanowiło także koordynowanie prac posłów Grupy UEN w Komisji Spraw Zagranicznych, a także przygotowywanie projektów raportów oraz opinii PE. Od samego początku mojej pracy w PE byłem także rzecznikiem prasowym PiS w Parlamencie Europejskim. Do moich obowiązków należała budowa wizerunku Delegacji PiS oraz propagowanie działań eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości. Praca w Brukseli pozwalała mi od środka poznać zasady i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej. Dawała możliwość zapoznania się ze strukturą instytucjonalną oraz procesem podejmowania decyzji w UE. To doświadczenie i znajomość procedur funkcjonowania UE bardzo pomaga mi w pracy od trzech kadencji Posła do Parlamentu Europejskiego. Sprawne poruszanie po Parlamencie Europejskim zawsze ułatwiała mi też znajomość języków obcych. Na co dzień w pracy posługuję się językiem angielskim i francuskim. Ostatnio intensywnie uczę się także języka hiszpańskiego.
 
 
Moja dotychczasowa zawodowa kariera i zwycięstwo w kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego nie byłaby możliwa gdybym nie miał wsparcia w rodzinie. Od wielu lat związany jestem z Mielcem skąd pochodzi moja żona Agnieszka. Jesteśmy szczęśliwymi rodzicami dwóch córeczek Antoniny i Zosi.
 
 
* * *
 
 
Tomasz Poręba (ur. 1973) – Poseł Parlamentu Europejskiego. Historyk i politolog. Absolwent podyplomowych Studiów Europejskich organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Maastricht.
 
 
Pod koniec lat 90-tych pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie w Instytucie Pamięci Narodowej w Warszawie. Był także pracownikiem Biura Krajowego PiS, gdzie pełnił funkcję dyrektora działu ds. Informacji i wizerunku. W latach 2004-2009 pracował w Brukseli, jako Główny Doradca Grupy Unia na Rzecz Europy Narodów w Komisji Rozwoju Regionalnego i Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Był także rzecznikiem prasowym PiS w Parlamencie Europejskim.
 
 
W 2009 z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu rzeszowskim uzyskał mandat eurodeputowanego VII kadencji uzyskując blisko 84 000 głosów. Został rzecznikiem delegacji PiS w PE i od lat zasiada w prezydium grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. W 2011 został szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości na czas wyborów parlamentarnych. Rolę szefa sztabu wyborczego PiS pełnił także w wyborach samorządowych w 2018 roku, gdzie Prawo i Sprawiedlwość osiągnęło najlepszy wynik wyborczy w historii wyborów lokalnych w Polsce 34,13%Z był także szefem kampanii PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, gdzie Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło najlepszy wynik wyborczy ze wszystkich partii politycznej w historii po 1989 roku 45,38%. Wcześniej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 Tomasz Poręba z ramienia Prawa i Sprawiedliwości uzyskał po raz drugi mandat europosła, zdobywając 113 704 głosy. W kolejnych wyborach do PE w 2019 roku skutecznie ubiegał się o reelekcję, otrzymując 276 014 głosów, co było najwyższym indywidualnym wynikiem procentowym w tych wyborach w Polsce (37% głosów oddanych w okręgu).