Odblokowanie środków dla Podkarpacia coraz bliżej. Kolejne spotkanie w Brukseli w tej sprawie

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, europoseł Tomasz Poręba oraz przewodniczący sejmiku Wojciech Buczak spotkali się wczoraj z Patrickiem Amblardem, dyrektorem wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej. Głównym tematem rozmowy było wznowienie certyfikacji unijnych dotacji dla Podkarpacia oraz omówienie najważniejszych celów przyszłej perspektywy finansowej. Delegacja Sejmiku Podkarpackiego przebywa w Brukseli w ramach Dni Otwartych „Europe 2020”, organizowanych przez Komitet Regionów oraz Dyrekcję ds. Polityki Regionalnej.
Na początku bieżącego roku Komisja Europejska wstrzymała certyfikację wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w związku z działaniami podjętymi przez CBA i prokuraturę. Od kilku miesięcy nowy zarząd województwa podkarpackiego aktywnie zabiega o jak najszybsze odblokowanie wstrzymanych środków unijnych. Służyć temu ma zlecony przez Komisję Europejską audyt wydatkowania środków europejskich oraz przegląd wszystkich związanych z tym procedur.
Podczas wczorajszego spotkania w Komisji Europejskiej z Patrickiem Amblardem omówiono kolejne kroki, jakie muszą być podjęte po dobiegającym końca audycie tak, aby odblokowanie środków unijnych dla Podkarpacia mogło nastąpić jeszcze w tym roku. Według Marszałka Ortyla to jedna z najpilniejszych obecnie spraw, którą trzeba szybko rozwiązać. „Naszym celem jest szybkie odblokowanie certyfikacji projektów unijnych. Jej brak rodzi olbrzymie problemy w województwie, na poziomie kraju jak i w Brukseli. Ważne, aby stało się to jak najszybciej, gdyż możemy mieć problemy z okazaniem wydatkowanych, certyfikowanych i poświadczonych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zasady n+2 i n+3 są tu nieubłagane. Dodatkowo problemy z brakiem certyfikacji angażują pracowników, a przecież wszystkie siły należy skierować na działania związane z nowym RPO” – powiedział Marszałek Ortyl.
Zdaniem europosła Tomasza Poręby wczorajsze spotkanie miało bardzo duże znaczenie także dlatego, gdyż pokazało olbrzymią determinację zarówno władz województwa podkarpackiego jak i Komisji Europejskiej do jak najszybszego odblokowania unijnych dotacji dla naszego województwa. „Wyszedłem z tego spotkania pełen optymizmu, zobaczyłem bowiem olbrzymią wolę obydwu stron do szybkiego zakończenia tej sprawy. Dotychczasowe decyzje podjęte przez nowy zarząd województwa na rzecz szybkiego odblokowania środków dla Podkarpacia zostały przez Komisję Europejską ocenione bardzo wysoko. Jestem pewien, że jesteśmy blisko pomyślnego zakończenia tej sprawy z korzyścią dla beneficjentów środków unijnych w naszym województwie, którym po prostu nie przepadną pieniądze na planowane inwestycje” – powiedział europoseł Tomasz Poręba.
Uczestniczący w spotkaniu Przewodniczący Sejmiku Podkarpackiego Wojciech Buczak podkreślił gotowość do współpracy i oczekiwanie radnych wojewódzkich na jak najszybszą decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie. „Nowe władze województwa od początku deklarowały transparentne podejście w wyjaśnieniu sprawy zablokowanych środków dla Podkarpacia i tak będzie nadal. W tej sprawie nie są potrzebne emocje, także te polityczne. O wiele ważniejsza jest ścisła i merytoryczna współpraca z Komisją Europejską, która ma służyć zarówno szybkiemu przywróceniu certyfikacji jak i pomóc w usprawnieniu procedur uniemożliwiających powtórzenie się podobnych sytuacji w przyszłości” – powiedział Buczak.
Podczas spotkania Dyrektor Amblard wielokrotnie podkreślał, że szybkie przywrócenie certyfikacji projektów dla Podkarpacia to wspólny cel Komisji Europejskiej i władz województwa podkarpackiego. W najbliższym czasie wnioski audytowe zostaną przekazane do Brukseli, gdzie w ciągu kilku tygodni zapadną ostateczne decyzje w tej sprawie.