Odsłonięcie obelisku pamięci „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” na Rynku w Dębicy w dniu

W trakcie patriotycznych uroczystości odbyło się odsłonięcie obelisku
upamiętniającego ,,Żołnierzy Wyklętych” Polskiego Podziemia
Niepodległościowego w tym trzech żołnierzy z oddziału leśnego Narodowych Sił
Zbrojnych Jana Stefki ,,Mściciela”- Józefa Grębosza ps. ,,Pszczółka, Józefa
Kozłowskiego ps. ,,Mruk” oraz Franciszka Nostera ps. ,, Bukiet”- którzy
zostali straceni na rynku w Dębicy w dniu 10 lipca 1946 r.
Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie
Burmistrz Dębicy Paweł Wolicki przywitał wszystkich przybyłych gości oraz
mieszkańców miasta. Po powitaniach ,,słowo” o żołnierzach podziemia
antykomunistycznego przedstawił Maciej Małozięć. Kolejno młodzież z Grupy
Safo w Dębicy przedstawiła program artystyczny pt. ,,Sny niespełnione
powstaną z mogił…”. Po przedstawieniu dokonano oficjalnego odsłonięcia i
poświęcenia obelisku, przy którym zaproszeni goście złożyli symboliczne
wiązanki kwiatów.
W odsłonięci obelisku pamięci udział wzięli: Poseł do PE Tomasz Poręba,
przedstawiciele Parlamentarzystów, władze miasta, władze powiatu, radni
miejscy i powiatowi, środowiska kombatanckie i patriotyczne oraz
przedstawiciele NSZZ ,,Solidarność”.