Oświadczenie europosła Tomasza Poręby w sprawie ACTA

W związku z nieprawdziwymi informacjami jakie ostatnio ukazały się w polskich mediach jakoby europosłowie PiS głosowali za ACTA…

W związku z nieprawdziwymi informacjami jakie ostatnio ukazały się w polskich mediach jakoby europosłowie PiS głosowali za ACTA konicznych jest kilka słów wyjaśnienia bo pojawiające się informacje nijak mają się do rzeczywistości. Nie chciałbym nikogo, zwłaszcza dziennikarzy centralnych mediów urazić, ale zanim się napisze takie nieprawdziwe informacje warto najpierw wczytać się w procedury legislacyjne PE. Po pierwsze bowiem wbrew obiegowym opiniom Parlament Europejski nie głosował do tej pory w sprawie ratyfikacji porozumienia ACTA. Postępowanie w tej sprawie dopiero się rozpoczyna. 29 lutego 2012 będzie miała miejsce pierwsza wymiana poglądów w tej sprawie na forum Komisji Handlu Międzynarodowego PE. To będzie pierwsza wymiana zdań w sprawie ostatecznego stanowiska Parlamentu wobec ratyfikacji. W tym samym czasie przygotowane będą opinie w Komisjach: Przemysłu, Rozwoju, Prawnej i Wolności Obywatelskich. Wszystkie one złożą się na raport, który Parlament Europejski przyjmie w kolejnych miesiącach.

24 listopada 2010 Parlament Europejski przyjął natomiast niewiążącą rezolucję dotyczącą stanu negocjacji nad ACTA. Głosowanie za nią europosłów PiS nie oznaczało w żaden sposób Tak dla ACTA. Procedura legislacyjna w PE nie była wówczas i nie jest do dzisiaj otwarta. Głosowanie, które odbyło się 24 listopada 2010r. w PE było swoistym odniesieniem się do zakończonych negocjacji. Przyjęta rezolucja wnosiła szereg zastrzeżeń do porozumienia ACTA. Podkreślam jeszcze raz, że przed nami raport Parlamentu Europejskiego w tej sprawie i chcę zapewnić wszystkich zainteresowanych że Prawo i Sprawiedliwość będzie wobec ACTA przeciw. W dniu dzisiejszym złożyliśmy wniosek o narodowe referendum w tej sprawie. Uznajemy bowiem, że wiele punktów tej umowy niebezpiecznie zmierza w kierunku cenzury Internetu i ograniczenia praw obywateli do informacji. Mam tu na myśli chociażby punkt 4, który stanowi o możliwości ustanowienia przepisów zgodnie, z którymi państwo ma prawo przekazywać dane abonentów przedsiębiorcom, którzy mają podejrzenie, że konto danego użytkownika było wykorzystane do naruszenia ich praw.

Podpisując porozumienie ws ACTA rząd Donalda Tuska moim zdaniem popełnił duży błąd. Nie tylko nie przeprowadzono w naszym kraju żadnych konsultacji społecznych w tej sprawie, ale wbrew temu co mówił minister Boni, nie byliśmy pod żadną presją. Polska jako jedno z pierwszych państw członkowskich podpisała ACTA, mimo że mamy czas do marca 2013r. Mówi o tym punkt 39 porozumienia ws ACTA. Razem z Polską podpisy złożyły też Belgia, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Podpisu nie złożyły za to Cypr, Estonia, Niemcy, Słowacja i Holandia.

Aby ACTA mogła wejść w życie wymaga zgody Parlamentu Europejskiego i ratyfikacji przez państwa członkowskie. ACTA nie będzie wpływać na prawo polskie bez ratyfikacji a na nią musi wydać zgodę Sejm.

Tomasz Poręba
Europoseł PiS