Oświadczenie Poręby i Ortyla: Presja ma sens

Udało się zażegnać realne niebezpieczeństwo likwidacji tej linii dzięki obywatelskiej presji, jednomyślnemu stanowisku władz samorządowych oraz przewoźników kolejowych w regionie – czytamy w oświadczeniu.

W związku z decyzją PLK S.A. o rezygnacji z planów zlikwidowania mieleckiej linii kolejowej pragniemy wyrazić satysfakcję z tej decyzji. Traktujemy ją jako wyraz zrozumienia dla wagi tej linii dla rozwoju Miasta Mielca i północnej części województwa jako regionu o dużym znaczeniu gospodarczym. Udało się zażegnać realne niebezpieczeństwo likwidacji tej linii dzięki obywatelskiej presji, jednomyślnemu stanowisku władz samorządowych oraz przewoźników kolejowych w regionie. Uważamy, że teraz nadszedł czas, aby rozpocząć realne działania na rzecz szukania środków służących modernizacji tej linii.

Apelowaliśmy o to wielokrotnie do władz wojewódzkich i samorządowych oraz parlamentarzystów rządu PO- PSL z województwapodkarpackiego. Dziś ponawiamy nasz apel uznając, że tylko ponad polityczne działanie może pomóc w znalezieniu środków na modernizację tej linii. Temu będzie służyć planowana przez nas w najbliższym czasie konferencja kolejowa w Mielcu, na którą chcemy zaprosić wszystkie strony, instytucje i osoby zainteresowane remontem mieleckiej linii kolejowej. Kilka lat temu udało nam się przygotować studium wykonalności dla tej linii, które było sfinansowane przez montaż finansowy samorządów różnych szczebli i właściciela linii kolejowej. Stanowi ono podstawowy dokument pomocny w sfinansowaniu jej remontu.

Liczymy, że również podczas planowanej przez nas konferencji uda się wypracować i znaleźć takie stanowisko i wskazać rozwiązania, które zagwarantują sfinansowanie modernizacji mieleckiej linii kolejowej. Dziś udało się zażegnać realne niebezpieczeństwo likwidacji linii kolejowej, ale bez realnych działań mieleckiej linii kolejowej cały czas będzie groziło zamknięcie.

Władysław Ortyl Tomasz Poręba

Senator RP Poseł do PE