Oświadczenie Tomasza Poręby, wiceprzewodniczącego Komisji Transportu i Turystyki PE, ws. dzisiejszej decyzji KE dotyczącej płacy minimalnej w Niemczech

Dzisiejsza decyzja Komisji Europejskiej o rozpoczęciu przeciwko Niemcom procedury o naruszenie unijnego prawa przez wprowadzenie przepisów o płacy minimalnej nie rozwiązuje sprawy europejskich przewoźników. Komisja Europejska zakwestionowała przede wszystkim zastosowanie regulacji dla przewozów tranzytowych, czyli tych, które już wcześniej zawiesił sam Berlin i niektórych tylko przewozów międzynarodowych, a nie w stosunku do wszystkich przewozów międzynarodowych, w których Polska jest dzisiaj europejskim liderem, i kabotażowych, które stanowią właśnie istotę problemu.
W oparciu o tę decyzję polskie firmy świadczące usługi kabotażowe nadal będą narażone na cały pakiet obciążeń administracyjno-biurokratycznych takich m.in. jak obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków niemieckiej ustawy, której niewłaściwe lub niepełne wykonanie w zakresie kabotażu czy niesprecyzowanych przewozów międzynarodowych skutkować może nałożeniem sankcji. To ograniczone postępowanie, które nie załatwia sprawy. Natomiast szeroka interpretacja w przypadku przewozów międzynarodowych może wypadać niekorzystnie dla polskich firm.
Dzisiejsza decyzja Komisji Europejskiej potwierdza moje wcześniejsze obawy, że Bruksela nie będzie w stanie przeciwstawić się w tej sprawie Niemcom, a w przyszłości być może również innym państwom jak Francja czy Włochy.
Traktuję tę decyzje jako nierokującą na pozytywne dla Polski załatwienie tej sprawy.