PE na wniosek europosłów PiS zajmie się płacą minimalną w Niemczech i Francji

W trakcie przyszłotygodniowej sesji plenarnej Parlament Europejski zajmie się tematem niemieckich i francuskich przepisów o płacy minimalnej, które uderzają w polskie firmy transportowe. Debata będzie odpowiedzią na pytanie ustne, które do Komisji Europejskiej skierowali w tej sprawie europosłowie Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba, Kosma Złotowski i Zbigniew Kuźmiuk. Debata będzie miała miejsce w czwartek 7 lipca w Strasburgu.

Europosłowie PiS domagali się od KE odpowiedzi na pytanie, na jakim etapie znajduje się obecnie procedura badania zgodności z prawem europejskim niemieckich przepisów o płacy minimalnej i w jaki sposób rząd niemiecki uzasadnił ich uchwalenie w kształcie, który realnie zagraża działalności firm transportowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

W połowie czerwca KE zdecydowała o wysłaniu upomnienia do rządu niemieckiego oraz francuskiego w tej sprawie uznając, że działania obu państw naruszają zasady obowiązujące na jednolitym rynku. Teraz dzięki inicjatywie Tomasza Poręby, Kosmy Złotowskiego i Zbigniewa Kuźmiuka okazję do zajęcia stanowiska w tej kwestii i uzyskania szczegółowych informacji na temat tych upomnień będzie miał także Parlament Europejski.

„Kroki podjęte przez KE to oczywiście ruch w dobrą stronę, ale wciąż wiele szczegółów wymaga wyjaśnienia. Liczymy, że ta debata będzie okazją do szczerej i konstruktywnej rozmowy z Panią Komisarz na temat prób dyskryminacji firm transportowych z Polski i innych państw naszego regionu na jednolitym rynku” – komentują autorzy pytania.

Tekst pytania do Komisji Europejskiej wymagającego odpowiedzi ustnej autorstwa Tomasz Poręby, Kosmy Złotowskiego i Zbigniewa Kuźmiuka zatytułowanego Niemiecka ustawa o płacy minimalnej i postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego można znaleźć tutaj.

Czwartkowa debata będzie transmitowana na żywo na stronie Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/home.html