PiS: Pakt Euro Plus niekorzystny dla Polski

Założenia unijnego Paktu Euro Plus są skrajnie niekorzystne dla Polski – uważają parlamentarzyści PiS. We wtorek pytali premiera Donalda Tuska dlaczego zgodził się na jego przyjęcie bez szerszych konsultacji.

Szefowie państw i rządów „27” przyjęli w zeszłym tygodniu Pakt Euro Plus, który zakłada zbliżanie narodowych polityk gospodarczych i jest pokłosiem pomysłów zaprezentowanych przez Francję i Niemcy, by w odpowiedzi na kryzys zacieśnić integrację w ramach eurolandu poprzez silniejsze zarządzanie gospodarcze.

Pakt przewiduje koordynację w wybranych dziedzinach, takich jak konkurencyjność, innowacje, zatrudnienie, czy stabilność finansów publicznych albo koordynacja podatkowa. Pakt jest otwarty dla krajów spoza strefy euro i Polska zdecydowała się do niego dołączyć.

Politycy PiS podczas konferencji prasowej w Sejmie ocenili, że premier Donald Tusk podejmując decyzję o przystąpieniu Polski do Paktu godzi się na „Europę dwóch prędkości”.

Europoseł Tomasz Poręba powiedział, że w Polsce nie było prawie żadnej dyskusji na temat Paktu Euro Plus, mimo że zawiera on niekorzystne dla naszego kraju zapisy. „Pakt Euro Plus otwiera drogę do zniesienia indeksacji płac (…) Otwiera również drogę do podwyższenia wieku emerytalnego i zniesienia systemu wcześniejszych emerytur” – mówił poseł PiS.

Stwierdził ponadto, że zapisy Paktu Euro Plus są „pierwszym krokiem” do ustanowienia wspólnej, jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz do ujednolicenia stawek podarku CIT w Unii Europejskiej. „Zgadzając się na taki zapis, Donald Tusk godzi się na obniżenie konkurencyjności naszego kraju, na obniżenie potencjału naszego kraju, jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji zagranicznych, atrakcyjność podatkową” – powiedział europoseł.

Skierował też do premiera pytanie: „dlaczego w sposób bezrefleksyjny, bez jakichkolwiek konsultacji, zarówno z partnerami społecznymi i polskim parlamentem zgodził się na tak daleko idące, ingerujące w polski system społeczny, gospodarczy rozwiązania?”. „Dlaczego Polska nie mogła poczekać, przyjrzeć się jak pakt będzie implementowany, tak jak zrobiły to Czechy, Węgry czy Wielka Brytania?” – kontynuował Poręba.

Wiceprezes PiS Beata Szydło wyraziła nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu premier przedstawi informację o skutkach przystąpienia Polski do Paktu. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak w piątek wysłał pismo do marszałka Sejmu z prośbą o uzupełnienie porządku obrad.

Premier Tusk mówił na konferencji po zakończeniu szczytu, na którym przyjęto Pakt, że przystąpienie do niego to decyzja polityczna, by pozostawać w głównym nurcie UE, zwłaszcza w perspektywie przyjęcia euro przez Polskę.

„Nasze uczestnictwo w Pakcie Euro Plus nie oznacza zobowiązań o charakterze finansowym. Dla nas obecność w tym pakcie jest neutralna, jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, bo nie stawia szczególnych wymagań”- powiedział szef rządu.