PKP Cargo kupuje Fabrykę Wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej!

PKP Cargo poinformowało dziś w oficjalnym komunikacie, że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie umowy pomiędzy PKP Cargo, a Forespo Poland S.A. dotyczącej nabycia Fabryki Wagonów w Gniewczynie Łańcuckiej.

Fabryka przez wiele lat była wiodącym na rynku podmiotem zajmującym się produkcją i modernizacją taboru towarowego i jednym z największych pracodawców w powiecie zatrudniającym ponad tysiąc pracowników. Niestety, w październiku 2014 r. spółka Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A. ogłosiła niewypłacalność i została postawiona w stan upadłości likwidacyjnej z powodu skomplikowanej sytuacji własnościowej, organizacyjnej, jak i finansowej.

– Kiedy kilka lat temu z mojej inicjatywy rozpoczęliśmy działania na rzecz powrotu fabryki wagonów w Gniewczynie w polskie ręce niewielu wierzyło, że nam się to uda. Dzięki zaangażowaniu PKP Cargo, dla którego inwestycja w fabrykę wagonów w Gniewczynie ma charakter strategiczny, gwarantuje bowiem niezależność w budowaniu i remontowaniu taboru kolejowego, udało się po latach przejąć zakład w Gniewczynie pod skrzydła spółki. Choć nie było to łatwe, bo przez ostatnie lata napotkaliśmy wiele trudności, to dziś możemy powiedzieć, że ten ważny zakład, zatrudniający niegdyś ponad tysiąc ludzi będzie znów tętnić życiem. Chciałbym w tym miejscu podziękować Panu Prezesowi Czesławowi Warsewiczowi za determinację i wytrwałość w doprowadzeniu tej sprawy do końca. Jestem pewien, że ten zakład mocno podniesie konkurencyjność PKP CARGO i będzie w najbliższych latach miejscem pracy dla setek mieszkańców Podkarpacia – powiedział Tomasz Poręba, który od lat konsekwentnie zabiegał o odzyskanie fabryki w Gniewczynie.

PKP Cargo zawrze umowę z Forespo, której warunkiem wejścia w życie jest zrzeczenie się przez Gminę Tryńcza prawa pierwokupu przysługującego na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami dwóch nieruchomości wchodzących w skład fabryki. Warunek musi zostać spełniony do końca 2021 roku, a zawarcie finalnej umowy nastąpi niezwłocznie po ich spełnieniu, ale nie później niż do 30 kwietnia 2022r.

Łączna ostateczna cena sprzedaży nieruchomości i ruchomości objętych Umową Przenoszącą Własność Nieruchomości wynosi 7 380 000,00 EUR brutto.