Po interpelacji Tomasza Poręby Komisja Europejska wycofuje się z obrony Adama Darskiego “Nergala”

Udzielając odpowiedzi na interpelację posła Tomasza Poręby, wiceprzewodniczącego delegacji PiS w Parlamencie Europejskim, komisarz Viviane Reding podkreśliła, że Komisja nie wydała oświadczenia, według którego obrona Biblii byłaby niezgodna z wartościami Unii, ani nie starała się nigdy wywierać presji na niezawisły polski sąd”.

Przypomnijmy, że w 2007 roku Adam Darski podczas koncertu swojego zespołu ‘Behemoth’ w Gdyni podarł Biblię, nazywając ją “kłamliwą księgą”, a Kościół katolicki “największą zbrodniczą sektą”.

Tym samym Komisja Europejska wycofała się ze swojego wcześniejszego stanowiska, w którym wskazywała, iż oskarżanie zespołu muzycznego o obrazę uczuć religijnych jest niezgodne z wartościami Unii Europejskiej. Komisarz Reding przyznała również, że “przepisy dotyczące bluźnierstwa podlegają wewnętrznemu porządkowi prawnemu państw członkowskich”, podobnie jak “zapewnienie respektowania praw podstawowych, wynikających z umów międzynarodowych jak i z wewnętrznego ustawodawstwa”.

Dobrze się stało, że Komisja Europejska zmieniła swoje wcześniejsze stanowisko – i to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze przyznała, że zbyt pochopnie wkroczyła w kompetencje leżące w gestii państw członkowskich. Po drugie wyraźnie wskazała, że ocena działań Adama Darskiego należy tylko i wyłącznie do polskiego sądu i mam nadzieję – zwłaszcza w kontekście październikowej interpretacji wydanej w tej sprawie przez Sąd Najwyższy – że wyrok będzie adekwatny do czynu, dla którego nie ma żadnego usprawiedliwienia.” – powiedział poseł Poręba komentując odpowiedź komisarz Reding.


Poniżej znajdą Państwo pełną treść interpelacji złożonej przez posła Porębę oraz reakcji ze strony Komisji Europejskiej.

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

(07.11.012)Dnia 31 października Komisja Europejska przedstawiła swoje stanowisko w związku ze sprawą Adama Darskiego, oskarżonego w Polsce o obrazę uczuć religijnych, po tym jak podczas koncertu swojego zespołu „Behemoth” podarł na scenie Biblię.

Komisja w swym oświadczeniu wskazuje, że oskarżanie zespołu muzycznego o obrazę uczuć religijnych jest niezgodne z wartościami Unii Europejskiej. Komisja podkreśla też, iż wszystkie kraje członkowskie UE muszą respektować pakty międzynarodowe.

W związku z tym pragnę zadać Komisji następujące pytania:

1. Dlaczego Komisja uważa, że obrona Biblii – świętej księgi cywilizacji Chrześcijańskiej, która legła u podstaw stworzenia Unii Europejskiej – jest niezgodna z wartościami tejże Unii?

2. Dlaczego Komisja poprzez swoje oświadczenie stara się wywrzeć presję na niezawisły polski sąd, prowadzący sprawę Darskiego i orzekający według przepisów polskiego prawa?

3. Kto i w jakim trybie zadecydował o wydaniu przez Komisję oświadczenia w ww. sprawie?P-010071/2012
Odpowiedź udzielona przez komisarz Viviane Reding
w imieniu Komisji
(10.12.2012)


Komisja nie wydała oświadczenia, według którego obrona Biblii byłaby niezgodna z wartościami Unii, ani nie starała się nigdy wywierać presji na niezawisły polski sąd.

Komisja przypomina, że przepisy dotyczące bluźnierstwa podlegają wewnętrznemu porządkowi prawnemu państw członkowskich oraz że zapewnienie respektowania praw podstawowych – wynikających z umów międzynarodowych, jak i z wewnętrznego ustawodawstwa – leży wyłącznie w gestii państw członkowskich.