Po interwencji posłów PiS minister rolnictwa zlecił kontrolę działań podejmowanych przez Südzucker Polska S.A.

Kilka tygodni temu europoseł Tomasz Poręba i poseł Anna Schmidt-Rodziewicz wystąpili z interwencją do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela ws. dyskryminujących praktyk spółki Südzucker Polska S.A. wobec podkarpackich plantatorów buraków cukrowych. Europoseł Poręba interweniował w tej sprawie także w Komisji Europejskiej. W odpowiedzi minister rolnictwa podkreślił, że jego resort wystąpił w tej sprawie do niemieckiej spółki i aktywnie zabiega na forum UE o jak najkorzystniejsze rozwiązania dla polskich plantatorów.

W odpowiedzi przekazanej ministerstwu spółka Südzucker Polska S.A. stwierdziła m.in., że kontraktacja w roku gospodarczym 2017/2018 i w kolejnych latach będzie przebiegać na odmiennych warunkach w związku z likwidacją systemu kwotowego na rynku cukru a zmiany zostały wymuszone nowym otoczeniem prawnym i ekonomicznym. Ministerstwo uznało te wyjaśnienia za niewystarczające i zwróciło się do Agencji Rynku Rolnego o przeprowadzenie czynności sprawdzających w siedzibie spółki oraz wystąpiło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeprowadzenie kontroli umów kontraktacyjnych proponowanych przez koncerny zagraniczne działające na terenie Polski w celu porównania zawartych w nich warunków z tymi ujętymi w umowach z plantatorami z innych państw UE.

„Ministerstwo widzi konieczność i zabiega o wzmocnienie w prawodawstwie unijnym pozycji plantatorów w łańcuchu dostaw poprzez wprowadzenie obligatoryjności zawierania porozumień branżowych przez strony tych umów, wprowadzenie możliwości negocjowania cen zakupu buraków cukrowych na poziomie porozumień branżowych, właściwe monitorowanie cen rynku i wprowadzenie na poziomie UE rozwiązań przeciwdziałających praktykom polegającym na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej przez jedną ze stron umowy” – czytamy w liście ministra Jurgiela.

„Cieszę się, że ministerstwo rolnictwa dostrzega problem ewidentnej nierównowagi między uczestnikami łańcucha dostaw żywności a co za tym idzie dyskryminację polskich plantatorów. Ważne jest, by sprawę uregulować nie tylko na poziomie wewnętrznym, ale przede wszystkim unijnym, dlatego zwróciłem się również do Komisji Europejskiej o przyjrzenie się zwłaszcza warunkom umów zawieranych między Südzucker Polska S.A. a plantatorami z Polski oraz innych państw UE” – powiedział Tomasz Poręba.

„Minister Jurgiel uznał wyjaśnienia niemieckiej spółki cukrowej za niewystarczające i wystąpił o przeprowadzenie postępowań kontrolnych w niemieckiej spółce. Oprócz tego prowadzi negocjacje unijne ws. wzmocnienia pozycji plantatorów. To dobra wiadomość dla Podkarpacia. Liczymy na ich pozytywny finał i sprawiedliwe traktowanie naszych plantatorów przez administrację brukselską” – powiedziała Anna Schmidt-Rodziewicz.