Podsumowanie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli 18-19 lutego 2009 r.

Krótka sesja w Brukseli upłynęła pod znakiem ważnych debat politycznych poświęconych zaangażowaniu Unii Europejskiej w realizację procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, wzmocnieniu wspólnej polityki zagranicznej oraz polityki wschodniej UE po konflikcie w Gruzji i kryzysie gazowym, a także roli NATO w architekturze bezpieczeństwa w Europie. Pod głosowanie poddane zostały dwie rezolucje, poświęcone tematom, które były obecne na poprzedniej sesji w Strasburgu – sankcjom za  zatrudnianie nielegalnych imigrantów oraz działalności CIA w Europie. Tym razem gościem specjalnym Parlamentu był Vaclav Klaus, prezydent Republiki Czeskiej.
 
Parlament Europejski uczcił pamięć polskiego inżyniera. Minutą ciszy rozpoczęło się posiedzenie Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Posłowie uczcili w ten sposób pamięć polskiego zakładnika porwanego i zamordowanego przez terrorystów w Pakistanie. Najgłębsze wyrazy współczucia i kondolencje dla rodziny i przyjaciół polskiego obywatela przekazał przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering.
 
Rola Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie. Javier Solana, wysoki przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przedstawił w PE oświadczenie w sprawie roli Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie. Konflikt wojenny oraz bardzo zła sytuacja w Strefie Gazy sprawiły, że Unia Europejska chce odegrać znacząca rolę w przywracaniu stabilizacji oraz udzielić pomocy w realizacji procesu pokojowego.
 
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa powinna być silniejsza. Posłowie chcą silniejszej Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Raport przygotowany przez przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych PE, Jacka Saryusz-Wolskiego, podkreślił że w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Unia Europejska może mieć znaczenie wtedy, kiedy mówi jednym głosem.
 
Wzmocnić politykę wschodnią UE. Europejska Polityka Sąsiedztwa jest niezależna lecz nie oderwana od procesu akcesyjnego i stanowi krok w kierunku politycznego i gospodarczego zbliżenia pomiędzy UE i krajami z nią sąsiadującymi. Konrad Szymański (UEN, PL) zaproponował reformę polityki sąsiedzkiej Unii Europejskiej, która pozwoli na wzmocnienie polityki wschodniej po wojnie w Gruzji i kryzysie gazowym.
 
Vaclav Klaus w Parlamencie Europejskim. Vaclav Klaus wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim. Prezydent Republiki Czeskiej przyjechał do Brukseli na zaproszenie przewodniczącego Parlamentu Hansa-Gerta Pötteringa.
 
Sankcje za zatrudnianie nielegalnych imigrantów: głosowanie nad dyrektywą. Parlament przyjął dyrektywę, która przewiduje kary za nielegalne zatrudnianie osób bez prawa pobytu na terenie krajów UE, ale jednocześnie stwarza im warunki dla legalnej pracy. W rażących przypadkach (np. gdzie warunki zatrudnienia noszą znamiona wyzysku), przewidziano sankcje karne dla pracodawców, którzy powinni także odpowiadać za działania swoich podwykonawców.

Andrzej SANDERSKI
Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego