Podsumowanie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 15–18 grudnia 2008 r.

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu . „Ja chciałem zmienić Europę, ale to Europa zmieniła mnie”, tymi słowami prezydent Francji Nicolas Sarkozy zakończył wystąpienie w Parlamencie w Strasburgu, podsumowujące półrocze prezydencji francuskiej i sukces, jakim było porozumienie państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego nad pakietem legislacyjnym w sprawie zmian klimatycznych.
 
Parlament przyjął pakiet klimatyczny. Po jedenastu miesiącach intensywnych negocjacji Parlament Europejski poparł pakiet projektów legislacyjnych, które umożliwią osiągniecie ogólnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. UE chce ograniczyć do 2020 roku emisję gazów cieplarnianych o 20%, zwiększyć udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20% oraz podnieść o 20% efektywność energetyczną.

Parlament chce bezpieczniejszych zabawek dla dzieci . Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa zabawek. Nowe prawodawstwo ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa produkowanych zabawek, wprowadza zakaz używania substancji rakotwórczych, mutagennych i toksycznych, a także wymaga ograniczenia stosowania metali ciężkich oraz substancji zapachowych.
 
PE: Tydzień pracy ma mieć 48 godzin. Bez wyjątków. Parlament Europejski wprowadził zmiany do stanowiska państw członkowskich wobec dyrektywy dotyczącej organizacji czasu pracy. Posłowie domagają się 48-godzinnego tygodnia pracy i rezygnacji z klauzul wyłączających najpóźniej w ciągu trzech lat. Dodatkowo, Parlament chce, aby czas, w którym pracownik pozostaje w gotowości do pracy (dyżur) również wliczany był do tygodniowego wymiaru czasu pracy.
 
Puste krzesło laureata Nagrody imienia Sacharowa. Owacją na stojąco posłowie uhonorowali przesłanie Zeng Jinyan, żony nagrodzonego opozycjonisty Hu Jia, którego Parlament wyróżnił za działalność w obronie ludzkiej godności. Zeng Jinyan mówiła o pogarszającym się zdrowiu męża i o jego nieustającej walce o prawa człowieka. Puste krzesło w samym środku sali wymownie przypominało o nieobecności laureata.

Parlament przyjął budżet UE na 2009 rok. Parlament Europejski przyjął budżet UE na 2009 rok. Natychmiast po głosowaniu budżet podpisał przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering. Podpis przewodniczącego zakończył procedurę uchwalania budżetu Unii Europejskiej na przyszły rok.
 
Gwarancje depozytów bankowych do 100 000 euro . Nawet jeśli upadnie twój bank, nie stracisz oszczędności. Parlament Europejski podtrzymał propozycję KE zmierzającą do podwyższenia gwarancji depozytów bankowych do 100 000 euro. Posłowie zapewnili również zapisy, które gwarantują klientom banków szybszy dostęp do środków na swoich kontach w przypadku nagłej konieczności.
 
Złapał Cię fotoradar? Nie licz, że unikniesz kary. Jeśli popełnimy wykroczenie drogowe w innym państwie UE, wciąż możemy liczyć na to, że uda nam się uniknąć kary. Ale już niedługo. Parlament przyjął projekt dyrektywy, która ułatwi identyfikację kierowców i karanie grzywną za wykroczenia drogowe w całej UE. Nadmierna prędkość, jazda bez pasów, prowadzenie po pijanemu, czy nie zatrzymanie się na czerwonym świetle to na razie cztery wykroczenia, które obejmie swoim zakresem dyrektywa.

„Euro 6” dla ciężarówek i autobusów od 2014 roku. Projekt rozporządzenia w sprawie normy Euro 6, który przyjął Parlament Europejski, przewiduje wprowadzenie zharmonizowanych przepisów technicznych dla pojazdów ciężarowych o ładowności ponad 2610 kg. Ostrzejsze normy szkodliwych emisji tlenku węgla, tlenków azotu i cząstek stałych mają od roku 31 grudnia 2013 zastąpić obowiązujące wartości graniczne normy Euro 4 oraz odnośne wartości Euro 5.
 
Nowe zasady zatrudniania asystentów posłów do PE. Posłowie zatwierdzili propozycję rozporządzenia zmieniającego zasady zatrudniania asystentów posłów do Parlamentu Europejskiego. Propozycja zmierza do zapewnienia większej przejrzystości reguł oraz niedyskryminacji przy zatrudnianiu asystentów. Rozporządzenie zastąpi 27 odmiennych, krajowych procedur dotyczących zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczeń pracowniczych, którymi objęci są poselscy asystenci.

Andrzej SANDERSKI
Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego