Podziękowanie

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za Wasze ogromne zaangażowanie w akcję zbierania podpisów poparcia dla kandydatury Jarosława Kaczyńskiego na urząd Prezydenta RP. Zaangażowanie będące odpowiedzią na słowa Jarosława Kaczyńskiego o łączącym nas wszystkich pragnieniu, by marzenie o silnej, liczącej się w świecie i sprawiedliwej Polsce zostało spełnione, odpowiedzią na wezwanie, by zrobić wszystko, co w naszej mocy, by taka Polska – kraj przyjazny ludziom, wolna, zamożna i solidarna Rzeczpospolita – stały się faktem.

Z poważaniem, Tomasz Poręba