Poręba: Apeluję do Komisji Europejskiej o ochronę miejsc pracy osób niepełnosprawnych w Polsce

Tomasz Poręba zwrócił się z interpelacją do Komisji Europejskiej w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego m.in. dofinansowania miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

Nowe rozporządzenie, które początkowo miało wejść w życie 1 stycznia 2014 roku, wprowadzało m.in. przepis zakładający limity kwotowe pomocy publicznej przeznaczonej na jeden program w ciągu roku. Zgodnie z propozycją KE miałyby one wynosić 0,01 proc. PKB państwa członkowskiego lub kwotę stanowiącą równowartość 100 milionów euro. W przypadku Polski kwoty te wynosiłyby zatem 150 mln zł lub 420 mln zł. Tymczasem dziś roczne wydatki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczane na dofinansowanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych wynoszą 3 mld 750 mln zł.

Rozporządzenie nie wejdzie jednak w życie z początkiem nowego roku – KE zapowiedziała zmiany a czas obowiązywania obecnych przepisów wydłużono do czerwca. W listopadzie miał zostać przedstawiony projekt nowego rozporządzenia ws. wyłączeń blokowych, jednakże jak sygnalizuje m.in. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, do tej nie został on podany do wiadomości publicznej.

Tomasz Poręba zwrócił się do Komisji Europejskiej z prośbą o przedstawienie nowego projektu rozporządzenia. Europoseł PiS liczy, że KE zmieni niekorzystne zapisy, które jego zdaniem oznaczają de facto dyskryminację niepełnosprawnych pracowników na rynku pracy.

„Pierwotna wersja rozporządzenia była nie do przyjęcia. Oznaczała tak naprawdę utratę pracy przez kilkaset tysięcy osób niepełnosprawnych” – mówi europoseł PiS, przypominając, iż zwracał już na to uwagę w interpelacji skierowanej w tej sprawie pół roku temu. „Mam nadzieję, że Komisja Europejska gruntownie przeanalizowała sprawę i uwzględniła skutki społeczne, jakie będzie niosło ze sobą proponowane rozporządzenie” – dodaje Poręba.