Poręba: Będą pieniądze z Brukseli na pomoc zwolnionym z pracy osobom na Podkarpaciu


W dniu dzisiejszym posłowie Parlamentu Europejskiego zatwierdzili pomoc dla powiatów najbardziej dotkniętych gwałtownym wzrostem stopy bezrobocia w ostatnim okresie. Trzy powiaty północnego Podkarpacia (stalowowolski, tarnobrzeski i niżański) otrzymają ponad 453 tysięcy euro z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Pieniądze te zostaną przeznaczone dla osób, które były zatrudnione w przemyśle maszynowym.

– Dosłownie przed chwilą głosowaliśmy nad wnioskiem Komisji Europejskiej, aby tę pomoc skierować właśnie do nas, na Podkarpacie – relacjonuje poseł do PE Tomasza Poręba. – Sytuacja przemysłu maszynowego w naszym regionie jest trudna, poszczególne zakład padają, a dotychczas zatrudnieni tracą pracę. Musimy reagować na takie wydarzenia jak to z końca ubiegłego roku, gdzie jeden z większych zakładów w Stalowej Woli ogłosił upadłość. Osoby, które straciły pracę muszą otrzymać wsparcie i bardzo dobrze się stało, że Unia Europejska dostrzega taką potrzebę. Fundusze te będą przeznaczone na doszkalania zawodowe, wyposażenie i dostosowanie nowych miejsc pracy, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia czy stypendia – powiedział Tomasz Poręba.

Wniosek Komisji Europejskiej poparło 514 eurodeputowanych, przeciwnych było 50, a wstrzymało się 16. Suma 453 tys. euro zostanie przekazana Powiatowym Urzędom Pracy w Stalowej Woli, Nisku i Tarnobrzegu. Pomoc ma trafić do 200 byłych pracowników przemysłu maszynowego.
Przypomnijmy, że urzędy pracy na 2011r. otrzymały dużo mniejsze środki na aktywizację bezrobotnych niż w ubiegłym roku. W tym kontekście unijna pomoc na podwójne znaczenie.