Poręba: Będzie modernizacja linii kolejowej Dębica-Mielec-Ocice. To wielka szansa na rozwój dla północnej części województwa

Zarząd Województwa Podkarpackiego przedstawił wstępną listę projektów priorytetowych dla regionu do realizacji w latach 2014-2020. Wśród nich znalazła się m.in. rewitalizacja linii kolejowej L-25 Dębica-Mielec-Ocice. „Nasze wieloletnie wysiłki przyniosły efekt” – komentuje Tomasz Poręba.

Decyzja o wpisaniu rewitalizacji linii Dębica-Mielec-Ocice w poczet projektów priorytetowych dla regionu to rezultat wielu lat pracy, licznych konferencji i spotkań na rzecz tej inicjatywy. Jak przypomina europoseł PiS, już w 2010 roku, podczas pierwszej konferencji poświęconej przyszłości linii kolejowej L-25, udało się przygotować studium wykonalności, które „było fundamentem wszystkich planów mających na celu modernizację tego połączenia kolejowego”. „Sukcesem było nie tylko zgromadzenie środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia studium, ale także osiągnięcie ponadpartyjnego porozumienia w tej sprawie. Od początku tę inicjatywę popierał obecny marszałek województwa Władysław Ortyl”- podkreśla Tomasz Poręba i dodaje, że modernizacja linii kolejowej Dębica-Mielec-Ocice to ogromna szansa na rozwój dla północnej części województwa podkarpackiego. Dzięki niej będzie możliwe m.in. bezpośrednie połączenie Podkarpacia z Warszawą.

Europoseł PiS przypomina także, że niewiele brakowało, aby linia, która dziś zaliczana jest do projektów priorytetowych województwa, została zamknięta. „Jeszcze na początku tego roku PKP PLK SA planowały całkowitą likwidację tej linii. Udało nam się temu zapobiec. Zwracaliśmy wówczas uwagę, że ta decyzja miałaby wyjątkowo negatywne skutki dla zrównoważonego rozwoju transportu w regionie, dla społeczności lokalnych oraz przedsiębiorców wykorzystujących lub mogących potencjalnie wykorzystywać transport kolejowy”- mówi Poręba.

Bardzo dobrą wiadomością – dodaje Poręba – jest również to, iż znajdą się także pieniądze na bocznicę w Mielcu i terminal LHS (tzw. szeroki tor) w Woli Baranowskiej, co umożliwi rozwój wymiany handlowej ze wschodem.

W czerwcu odbyła się kolejna konferencja poświęcona mieleckiej kolei, zwieńczona podpisaniem deklaracji na rzecz ratowania połączenia L-25. Tomasz Poręba podkreśla, że decyzja o uwzględnieniu L-25 wśród projektów priorytetowych świadczy o determinacji nowych władz województwa podkarpackiego z marszałkiem Władysławem Ortylem na czele w dążeniu do tego, aby transport kolejowy był jednym z najważniejszych celów w regionie. „Nowy zarząd zadeklarował gotowość do aktywnego włączenia się we wszelkie działania służące rozwojowi kolei na Podkarpaciu. To jakościowa zmiana, świadcząca o rozumieniu roli transportu kolejowego, który zdecydowanie zwiększy dostępność komunikacyjną województwa” – komentuje Poręba.