Poręba i Kamiński autorami istotnych poprawek do rezolucji PE nt. szczytu UE-Rosja

W dniu dzisiejszym (12.11) na sesji Parlamentu Europejskiego w Brukseli odbyło się głosowanie dotyczące rezolucji PE na temat nadchodzącego szczytu UE-Rosja. Dzięki poprawkom zgłoszonym przez Tomasza Porębę i Michała Kamińskiego, początkowo bardzo miękkie stanowisko wyrażone w rezolucji (przygotowanej w sporej mierze pod dyktando Socjalistów) uzupełnione zostało istotnymi zapisami z punktu widzenia Polski, a także całej UE.

Poprawka 4 autorstwa Tomasza Poręby i Michała Kamińskiego wprowadziła do tekstu rezolucji zapis o wolności prasy oraz apel do władz rosyjskich o odnalezienie i postawienie przed sądem zabójców wymienionych z imienia i nazwiska 8 dziennikarzy, w tym Anny Politkowskiej.

Poprawka 5 autorstwa Tomasza Poręby wprowadziła do tekstu rezolucji dodatkowy punkt o następującej treści:

(PE) nalega, by Rada i Komisja zwróciły szczególną uwagę na toczący się drugi proces byłego prezesa Jukosu Michaiła Chodorkowskiego, w którym już niejednokrotnie wystąpiły poważne naruszenia proceduralne; wzywa władze Rosji, by zwalczały arbitralność, respektowały zasady państwa prawa i nie wykorzystywały wymiaru sprawiedliwości do celów politycznych;.

Poprawka 7, zaproponowana przez Tomasza Porębę i Charlesa Tannocka, również wprowadziła dodatkowy punkt do dokumentu. Dotyczy ona, zaproponowanej przez Dimitrija Miedwiediewa, bardzo agresywnej strategii obronnej:

(PE) jest bardzo zaniepokojony konsekwencjami, jakie może mieć dla bezpieczeństwa międzynarodowego przyjęcie przez Dumę przedłożonych przez prezydenta Rosji poprawek do ustawy w sprawie obrony, w których stwierdza się, że Rosja może użyć sił wojskowych w operacjach poza granicami w celu odparcia ataku na siły rosyjskie lub inne wojska rozmieszczone poza granicami Rosji, odparcia napaści na inny kraj lub zapobieżenia jej albo ochrony obywateli rosyjskich przebywających poza granicami kraju – ostatnie stwierdzenie jest wyjątkowo kontrowersyjne, gdyż Rosja nadal stosuję politykę nielegalnego wydawania paszportów na obszarach „zamrożonych konfliktów” oraz na ukraińskim Krymie;.