Poręba: Nie podejmujcie jednak decyzji wbrew woli mieszkańców

Europoseł Tomasz Poręba wystosował apel w obronie szkoły podstawowej w Rydzowie. Pyta w nim o wyliczenia i rzeczywiste oszczędności wynikające z takiej decyzj. Kieruje pismo do Wójta i Radnych Gminy Wiejskiej Mielec: –To Wy podejmujecie decyzje w sprawie ich przyszłości. Nie podejmujcie jednak decyzji wbrew woli mieszkańców. CZYTAJ PEŁNĄ TREŚĆ.

Szanowny Panie Wójcie,

Szanowni Państwo Radni,


Chciałbym jeszcze raz zaapelować do Państwa i Pana Wójta o wycofanie się z decyzji o likwidacji szkoły w Rydzowie. Uważam tą decyzję za błędną i niesprawiedliwą. Przypomnę, że na początku ubiegłego roku Pan Wójt stworzył nadzieję rodzicom, pedagogom i mieszkańcom Rydzowa na dalsze funkcjonowanie szkoły w formule stowarzyszenia, by po kilku miesiącach zaproponować całkowitą likwidację tej placówki. Szczerze współczuję rodzicom i pedagogom, którzy włożyli tyle wysiłku i starań w walkę o utrzymanie tej placówki. Szczerze im współczuję bo mogą się czuć zwyczajnie oszukani.

Jednym z argumentów Pana Wójta przemawiającym za likwidacją szkoły w Rydzowie są rzekome oszczędności, które będą możliwe dzięki likwidacji placówki. Powołuje się Pan na wyliczenia ekonomiczne, tylko problem w tym, że takich niema. Czy Radni i mieszkańcy Gminy zostali w tej kwestii w sposób rzetelny poinformowani? Gdzie są wyliczenia, o których na poprzedniej sesji tak zapewniano?

Zdaje sobie sprawę, że wiele racjonalnych argumentów jakie przedstawili rodzice, pedagodzy oraz radni oraz mieszkańcy Gminy nie przekonują Pana Wójta i zwyczajnie są ignorowane. Pragnę jednak jeszcze raz zaapelować do Państwa Radnych i przedstawić argumenty świadczące o tym że likwidacja szkół w obliczu czasem surowych danych ekonomicznych są niesprawiedliwe i krzywdzące. Popatrzcie na Polskę. Darmowa służba zdrowia pozostała już tylko hasłem i tak czy tak musimy za nią płacić. Szlaki komunikacyjne w tym kolej? Wiele z nich w opłakanym stanie, a część z ich stopniowo się likwiduje. Coraz powszechniejszy brak pracy i perspektywy dla młodych to już codzienność. Jedynie co Nam pozostało to szkoły. Wspólne dobro jakim są placówki oświatowe kształcące młode pokolenie. Ich istnienie leży w Waszych rękach. To Wy podejmujecie decyzje w sprawie ich przyszłości. Nie podejmujcie jednak decyzji wbrew woli mieszkańców.

Apel w obronie szkoły w Rydzowie podpisało w kilka dni blisko 200 osób. Niestety nie jest słyszalnym głosem w dyskusji. Wydaje się, że mieszkańcy, stosując to najprostsze narzędzie demokracji zostali zwyczajnie zignorowani. Jeszcze raz Pana Wójta i całą radę serdecznie proszę o nielikwidowanie szkoły w Rydzowie. Nie pozwólcie aby Wasza obecna kadencja w samorządzie była oceniana nie przez pryzmat Waszej ciężkiej pracy na rzecz lokalnej społeczności, ale była kadencją likwidatorów szkół.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Poręba

Poseł do Parlamentu Europejskiego