Poręba: Obszar Karpat potrzebuje solidarnej współpracy.

Współpraca polityczna i gospodarcza na obszarze Alp i Karpat była przedmiotem dyskusji w I Panelu II Edycji Alpejsko-Karpackiego Forum Współpracy, którego jednym z panelistów był Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba. Uczestnicy I Panelu starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące różnic w rozwoju pomiędzy obszarem Alp i Karpat oraz wskazać te czynniki które wpływają na gospodarcze opóźnienie naszego regionu.

Karpaty stanowią w pewnym stopniu wschodnią granicę Unii Europejskiej a jednocześnie należą do najbiedniejszych regionów wspólnoty. Powinno być rzeczą priorytetową m.in. dla władz Polski, aby podejmować wszelkie możliwe działania na rzecz rozwoju tego rejonu Europy. Niezbędna jest solidarna współpraca rządów oraz samorządów państw obszaru karpackiego i wywieraniu nacisku na UE, aby więcej środków inwestowano właśnie w region Karpat. W przeciwnym razie nie będziemy mogli mówić o zrównoważonym rozwoju UEmówił podczas forum Europoseł Poręba.

Uczestnicy I Panelu zastanawiali się również na czym polega skuteczność państw w promocji Alp jako wielkiej międzynarodowej marki oraz w jaki sposób wykorzystać atuty Karpat, aby również ten rejon Europy zyskał prestiż i uznanie w oczach inwestorów oraz turystów.

Alpejsko-Karpackie Forum Współpracy, które odbyło się w dniach 7-8 września w Rzeszowie. Była to już druga tego typu imprezą, na której prezentowano potencjał gospodarczy Euroregionu Karpackiego oraz starano się podjąć dialog z regionami alpejskimi i innymi regionami europejskimi na rzecz współpracy rozwojowej. Edycja 2013 miała przede wszystkim na celu zaprezentowanie potencjału obszarów górskich z punku widzenia energii i różnorodności potencjałów.