Poręba po spotkaniu z komisarz Crețu: Strategia dla Karpat możliwa

Europoseł Tomasz Poręba spotkał się z Coriną Crețu, komisarz ds. rozwoju regionalnego. Głównym tematem rozmowy była strategia makroregionalna dla regionu Karpat. „Na pewno możemy liczyć na przychylne stanowisko Komisji Europejskiej w tej sprawie” – mówi wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki PE.

Karpaty to region o strategicznym znaczeniu dla UE, stanowiący wschodnią granicę Wspólnoty. Region Karpat obejmuje jednocześnie najbiedniejsze tereny UE, borykające się z takimi problemami jak porzucanie ziemi, duże migracje ludności w związku z brakiem perspektyw zawodowych w regionie, deforestacja, nadmierne zanieczyszczenie środowiska, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, niedobory infrastrukturalne.

„Swoje strategie mają Dunaj, Adriatyk, Bałtyk a ostatnio Alpy, nie ma więc najmniejszego powodu, by nie stworzyć strategii dla Karpat, która dawałaby unikalną szansę wykorzystania dodatkowego instrumentu finansowego UE, który na pewno przyczyniłby się do rozwoju tego obszaru” – tłumaczy Tomasz Poręba.

Podczas spotkania Tomasz Poręba poinformował komisarz Crețu o swoich ostatnich inicjatywach podejmowanych ws. strategii karpackiej na forum PE, w tym deklaracji pisemnej trzech największych grup politycznych w Parlamencie na rzecz strategii karpackiej jak również o powstaniu z inicjatywy władz województwa podkarpackiego intergrupy karpackiej przy Komitecie Regionów w Brukseli, która będzie prowadzić działania w tym zakresie.

Europoseł PiS przypomniał także, że dzięki organizowanym regularnie od kilku lat konferencjom oraz pierwszej w historii PE debacie na temat Karpat udało się przygotować mapę drogową dla powstania tej strategii. „Komisja Europejska przez ostatnie lata powtarzała, że jeśli tylko Polska będzie w stanie budować międzynarodową koalicję ws. strategii karpackiej, KE będzie wspierać ten projekt. Podczas spotkania pani komisarz Crețu ponownie to zadeklarowała. Nie mam wątpliwości, że przy silnym zaangażowaniu nowego polskiego rządu i współpracy z Komisją Europejską, plan powstania strategii makroregionalnej dla Karpat zostanie wcielony w życie” – powiedział Poręba.

W czasie spotkania poruszono również kwestie związane z wydatkowaniem przez Polskę środków unijnych z perspektywy 2007-2013.