Poręba: Podkarpacie potrzebuje pieszych przejść na granicy z Ukrainą

Tomasz Poręba zwrócił się do wojewody podkarpackiej Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych kroków, które przyczynią się do otwarcia pieszych przejść granicznych na Podkarpaciu. „Możliwość swobodnego przekraczania granicy z Ukrainą jest niezwykle ważna dla mieszkańców Podkarpacia, zwłaszcza w kontekście wprowadzenia strefy Schengen, która w sposób znaczący ograniczyła nasze relacje ze Wschodem” – przekonuje europoseł PiS.

Od dłuższego czasu portal Port Europa prowadzi akcję społeczną „Piesze przejścia graniczne”, której celem jest umożliwienie pieszym przekraczania wschodniej granicy. Obecnie jest to możliwe tylko w Białowieży i Medyce. Mimo pozytywnego stanowiska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zapowiedzi wyasygnowania środków na rzecz inwestycji przystosowujących infrastrukturę przejść granicznych do potrzeb odpraw pieszych, Podkarpacki Urząd Wojewódzki twierdzi, że na żadnym podkarpackim przejściu nie ma możliwości wprowadzenia ruchu pieszego. Tymczasem w województwie podlaskim w najbliższym czasie planowane jest otwarcie dwóch pieszych przejść granicznych: w Kuźnicy i w Połowcach.

„Jeżeli dało się na Podlasiu, dlaczego nie mogłoby się udać i u nas?” – pyta wojewodę Tomasz Poręba i wskazuje, że możliwość swobodnego przekraczania granicy z Ukrainą jest niezwykle ważna dla mieszkańców Podkarpacia, zwłaszcza w kontekście wprowadzenia strefy Schengen, która w sposób znaczący ograniczyła nasze relacje ze Wschodem.

Europoseł wskazuje przejścia graniczne, które mogłyby być dostosowane do potrzeb pieszych. „Liczę, że ruch pieszy w naszym województwie będzie możliwy na przejściach w Budomierzu i Malhowicach-Niżankowicach. Apeluję także o ponowną analizę możliwości zagospodarowania granicy państwowej w Korczowej i Krościenku. Przykłady sąsiednich ukraińsko-słowackich przejść granicznych np. Małyj Bereznyj – Ubla czy na Łysej Polanie pokazują, że również takie miejsca mogą być dostosowane do ruchu pieszych. Gotowość do podjęcia działań w tej sprawie deklarują także władze przygranicznych gmin – m.in. Ustrzyk Dolnych” – czytamy w liście Poręby.