Poręba: S19, strategia karpacka i rozwój kolei to priorytety Podkarpacia w najbliższych latach

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Rzeszowie europoseł Tomasz Poręba i marszałek Władysław Ortyl podsumowali kilkuletnie działania podejmowane na szczeblu samorządowym i europejskim na rzecz rozwoju Podkarpacia. „W ostatnich latach koncentrowaliśmy się na określonych priorytetach, takich jak droga S19, strategia karpacka, rozwój kolei. Dziś jest czas, aby rozpocząć ich realizację” – mówił europoseł PiS.

Tomasz Poręba, który jest wiceprzewodniczącym komisji transportu PE, podkreśla także znaczenie rozwoju infrastruktury w regionie ze szczególnym uwzględnieniem drogi S19. „W ostatnich latach wywieraliśmy silny nacisk na utworzenie tej drogi. Efekt? Na odcinek Lublin-Rzeszów, który znalazł się w tzw. sieci bazowej TENT, rozpisane są już przetargi. Odcinek Rzeszów-Babica został uwzględniony w kontrakcie terytorialnym przez władze województwa i również tam rozpoczną się wkrótce prace. Ostatnio zaś zapadła pozytywna decyzja środowiskowa w sprawie budowy odcinka do Barwinka. Wszystko to pozwala z optymizmem patrzeć na powstanie tej drogi na Podkarpaciu” – wylicza Poręba.

Marszałek Władysław Ortyl przypomniał działania podejmowane na rzecz utworzenia strategii makroregionalnej dla Karpat. Region Karpat spełnia kryteria strategii makroregionalnych opisane przez Komisję Europejską, nie jest jednakże uwzględniony w żadnej z wielostronnych form współpracy UE. Ortyl zaznaczył, że większość państw regionu Karpat to państwa należące do UE i większość problemów tego regionu podlega unijnym politykom.

W ostatnich latach udało się zorganizować kilka konferencji poświęconych tej tematyce jak również przeprowadzić pierwszą w historii Parlamentu Europejskiego debatę podczas sesji plenarnej. Efektami tych starań jest nie tylko utworzenie mapy drogowej dla powstania strategii, ale także powstanie intergrupy karpackiej przy Komitecie Regionów w Brukseli, która będzie prowadzić działania w tym zakresie. „W dalszym ciągu staramy się rozwijać ten efekt związany z Karpatami na poziomu samorządu stąd moja inicjatywa przy mocnym wsparciu Europosła Poręby – w komitecie regionów utworzyłem regionalną grupę karpacką, która liczy obecnie 25 osób. W najbliższym czasie będziemy się spotykali, aby na tym poziomie wspierać strategię dla Karpat” – mówił Władysław Ortyl.

W ostatnim czasie w Parlamencie Europejskim Tomasz Poręba był inicjatorem dwóch deklaracji pisemnych – w sprawie S19 i strategii makroregionalnej dla regionu Karpat. „Zależy nam na tym, by polski rząd otrzymał dla tych inicjatyw jak najsilniejsze wsparcie z Brukseli” – tłumaczy europoseł PiS.

Tomasz Poręba i Władysław Ortyl przypomnieli także o modernizacji podkarpackich linii kolejowych. „Udało się zagwarantować środki na modernizację linii Dębica-Mielec-Ocice, teraz pora na kolejne” – mówił Poręba.

„Te ważne elementy działań pokazane właśnie na przykładzie działań sprawczych związanych z S19 i strategią karpacką są przykładem tego, co możemy w obecnej sytuacji politycznej zrobić nie tylko dla Podkarpacia, ale dla całego kraju, bo ten rozwój gospodarczy obszarów wschodnich jest konieczny” – podsumował Ortyl.