Poręba: sprawa Jugendamtów musi być wreszcie ostatecznie rozwiązana

Poseł PiS do PE Tomasz Poręba przesłał do Komisji Europejskiej interpelację w sprawie niezgodnej z prawem działalności niemieckich i austriackich Urzędów ds. Młodzieży – Jugendamt.

Powołując się na Traktat z Lizbony oraz zapisy przyjętej w zeszłej kadencji PE rezolucji „W Kierunku Strategii UE na rzecz praw dziecka” eurodeputowany PiS/EKR pyta, czy Komisja Europejska skorzysta z przysługujących jej na mocy traktatów prerogatyw i uzna, że Niemcy oraz Austria uchybiły zobowiązaniu do poszanowania różnorodności językowej i kulturowej oraz zakazowi dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.

„Jugendamt dokonują niedopuszczalnej ingerencji w sferę praw rodzicielskich obywateli Unii, ograniczając rodzicom możliwość kontaktowania się z dzieckiem i rozmowy w innym języku niż niemiecki. Komisja Europejska musi wreszcie kwestię tę rozwiązać” – mowi Poręba.

Tomasz Poręba zwrócił się również do Erminii Mazzoni, przewodniczącej Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, z prośbą o bardziej energiczne zajęcie się ponad dwustoma petycjami z różnych krajów Europy, przesłanymi przez osoby pokrzywdzone działalnością Jugendamtów.

Treść interpelacji oraz kopię listu wraz z roboczym tłumaczeniem znajdziecie Państwo z załączniku.