Posłowie PiS do PE w debacie poświęconej powodziom w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej

Wczoraj, z inicjatywy Posła PiS do PE Tomasza Poręby, w Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona powodziom w Polsce i w innych krajach Europu Środkowej. W imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i reformatorów głos zabrało pięciu eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości: Tomasz Poręba, Zbigniew Ziobro, Ryszard Czarnecki, Jacek Kurski i Mirosław Piotrowski.

„W imię europejskiej solidarności wzywamy Komisję Europejską o jak najszybsze uruchomienie wszelkich możliwych środków – zarówno tych technicznych jak i finansowych, które pomogą Polsce i pozostałym dotkniętym przez powódź krajom w usunięciu tragicznych skutków ostatniego kataklizmu. Chodzi szczególnie o środki z Europejskiego Funduszu Solidarności”, mówił inicjator debaty Tomasz Poręba.

Zdaniem Zbigniewa Ziobry, pomysłodawcy rezolucji nt. powodzi w krajach Europy Środkowej: „celem [Posłów do PE] jest skłonienie Komisji Europejskiej, aby okazała jak najdalej idącą pomoc ludziom i krajom potrzebującym, aby ta pomoc była elastyczna i w miarę możliwości dostosowana do potrzeb poszczególnych regionów”.

Ryszard Czarnecki stwierdził, że „Unia Europejska zdaje egzamin z solidarności, solidarności, która nie może być tylko sloganem, banałem, ale musi również nabrać konkretnej treści finansowej, pewnego instrumentu, na który liczą Polacy, Czesi, Węgrzy i Słowacy”.

Jacek Kurski podkreślił, że „Unia Europejska musi reagować wtedy, kiedy dzieje się krzywda, kiedy jest susza, kiedy jest powódź czy trzęsienie ziemi. Jeśli umieliśmy pomóc Haiti, tym bardziej musimy pomóc naszym krajom członkowskim. Jest takie polskie przysłowie Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Dlatego apeluję o maksymalną pomoc dla Polski i dla wszystkich innych krajów dotkniętych tym nieszczęściem”.

Mirosław Piotrowski zauważył, że „Straty są tak ogromne i dotkliwe, że poszkodowane osoby z wielką nadzieją przyjęły zapowiedź pana Barroso o przyznaniu unijnej pomocy w ramach Funduszu Solidarności. Aby nie zawieść zaufania, Komisja Europejska powinna podjąć szybkie i zdecydowane działania”.