Potrzeba uregulowań w sprawie ukraińskich wiz typu „R”

Czy 600 osób duchownych, pracujących na terenie Ukrainy, będzie musiało opuścić 1,5 miliona swoich wiernych? Skutki tego mogą być katastrofalne dla życia Kościoła katolickiego na Ukrainie, a także niekorzystnie wpłynie na działalność oświatowo-charytatywną wśród ukraińskich dzieci i młodzieży.

Pracujący na Ukrainie księża i siostry zakonne otrzymują wizę typu „R” (religijna – dla duchowieństwa i przedstawicieli misji religijnych), które są ważne przez cały rok, ale umożliwiają przebywanie na terytorium kraju jedynie przez 180 dni. Po upływie tego czasu posiadacze wizy typu „R” zmuszeni są albo wyjechać, albo zarejestrować się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, co pozwala na legalny pobyt przez kolejne 180 dni, ale bez prawa ponownego wjazdu w wypadku opuszczenia Ukrainy. Natomiast osoba przebywająca na Ukrainie przez pełen rok kolejne 180 dni musi spędzić poza jej terytorium. Tłumaczenie władz Ukrainy, że osoby duchowne mogą starać się o pobyt stały, nie przystaje do rzeczywistości. Zezwolenie na stały pobyt jest prawie niemożliwe do otrzymania i czeka się na nie ponad rok czasu.

W tej sprawie do Premiera Ukrainy Julii Tymoszenko wystąpił Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba. Obowiązujący zapis prawny może doprowadzić do sytuacji, w której około 600 osób niosących posługę duszpasterską rzeszy półtora miliona wiernych oraz często ofiarujących pomoc humanitarną, pozostanie niebawem bez prawa wjazdu na terytorium Ukrainy. Jestem przekonany, że Pani interwencja w tej sprawie może doprowadzić do zmiany w zapisie prawnym, który zezwalałby osobom duchownym Kościoła Rzymskokatolickiego posługującym się wizą typu „R” na pobyt przez cały rok na terytorium Ukrainy oraz na przedłużanie tej wizy na kolejne lata – pisze w liście poseł Poręba. Złożył również w tej sprawie pisemne pytanie do Komisji Europejskiej. Czy Komisja Europejska była świadoma istnienia […] utrudnień związanych z wizami typu „R”? – pyta poseł. Czy KE ma zamiar zareagować i nakłonić stronę ukraińską do zmiany przepisów dyskryminujących katolickich duchownych i w znacznym stopniu utrudniających im wypełnienie posługi duszpasterskiej – dalej pyta europoseł.

Poseł Poręba jako członek Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Delegacji ds. Współpracy Parlamentarnej Unia Europejska – Ukraina oraz zgromadzenia EURO-NEST, skupiającego posłów do Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych wschodnich sąsiadów UE, zwróci się z oficjalnym pytaniem do Komisji Europejskiej, czy w ramach obecnie negocjowanego porozumienia o współpracy miedzy Unią Europejską a Ukrainą będzie możliwość wprowadzenia takich uregulowań w kontekście wiz, które pozwolą traktować wizę religijną typu „R” jako upoważniającą do legalnego przebywania na terytorium Ukrainy i przekraczania granicy przez cały rok (a więc 365 dni), z możliwością przedłużenia jej ważności na kolejne lata.
IF