Przebieg spotkania mieszkańców Przemyśla z europosłem Tomaszem Porębą

29 maja Tomasz Poręba spotkał się z mieszkańcami Przemyśla wśród których było wielu młodych ludzi. Przemyska młodzież pytała Posła przede wszystkim o sprawy związane z funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego o jego rolę a także o wzajemną współpracę polskich deputowanych. Poseł podkreślał, że w wielu sprawach istnieje szeroka kooperacja wszystkich opcji politycznych z Polski na płaszczyźnie Parlamentu Europejskiego, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w powołaniu „Koła Polskiego”, które skupia wszystkich polskich Europosłów.

Sprawą której wiele miejsca poświęcił nasz deputowany była także Wspólna Polityka Rolna UE. „Rzeczą kluczową jest doprowadzenie do wyrównania dopłat dla rolników z nowych państw członkowskich do poziomu krajów tzw. starej unii” – powiedział Poseł. Zadeklarował jednocześnie że w pełni zaangażuje się w walce o dopłaty dla polskich rolników.

Mieszkańców Przemyśla poruszyła także sprawa ustanowienia 25 mają w dzień egzekucji rotmistrza Witolda Pileckiego Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmami. Poseł Poręba przypomniał, że złożył już w tej sprawie projekt zalecenia do Rady UE.

Naturalną kwestią która musiała pojawić się w toczonej dyskusji był problem usuwania skutków powodzi. Poseł Poręba, który jest członkiem Komisji Rozwoju Regionalnego PE powiedział , że wystosował już apel do premiera Tuska o zwrócenie się do Komisji Europejskiej o uruchomienie odpowiednich środków pomocowych z Funduszu Solidarności UE które jak powiedział Poseł przysługują Polsce w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady z dnia 11 listopada 2002 roku. Ważnym sukcesem było także według Poręby podjęcie na jego wniosek decyzji przez Konferencje Przewodniczących o zorganizowaniu debaty poświęconej katastrofalnym skutkom powodzi w Polsce.

Kończąc spotkanie Tomasz Poręba przedstawił wszystkim młodym uczestnikom spotkania możliwości odbycia stażu w jego biurze w Brukseli.