Przekaż 1% podatku na rzecz Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE

Jeżeli nie jest Ci obojętny los drugiego człowieka, jeżeli pragniesz mu pomóc – wystarczy przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE.

Już od siedemnastu lat Poseł Jan Bury kieruje Fundacją Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, zależną od pomocy zewnętrznej. Opieką Fundacji WZRASTANIE otoczone są dzieci i młodzież, które we własnych rodzinach nie zawsze mogły mieć zapewnione odpowiednie warunki egzystencjalne i edukacyjne. W ramach Fundacji funkcjonują warsztaty terapii zajęciowej opiekujące się młodzieżą niepełnosprawną. Fundacja WZRASTANIE prowadzi 50 oddziałów przedszkolnych oraz kilka świetlic dla dzieci i młodzieży. W ramach pomocy społecznej Fundacja zorganizowała hospicjum i schronisko dla bezdomnych mężczyzn, a obecnie trwają prace remontowe przy schronisku dla bezdomnych kobiet.

W tym celu należy:

  1. Przy wypełnianiu zeznania podatkowego w formularzu PIT wpisać nazwę organizacji: 
    Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE oraz w odpowiedniej rubryce umieścić nr jej KRS: 0000065901
  2. Obliczyć kwotę 1% od należnego podatku i wpisać do odpowiedniej rubryki.
  3. Urząd Skarbowy sam prześle wyliczoną kwotę na konto Fundacji.