Przemyśl – Międzynarodowy Turniej Halowy Piłki Nożnej

Wziąłem udział w Międzynarodowym Turnieju Halowym Piłki Nożnej pod patronatem Marka Kuchcińskiego Posła na Sejm RP. Turniej miał charakter transregionalny i sportowo-edukacyjny. Wzięły w nim udział drużyny z dwóch szkół polskich na Ukrainie (z Mościsk i Niżankowic) oraz po dwie drużyny z Przemyśla i powiatu przemyskiego.

Tym chętniej biorę udział w takich przedsięwzięciach, iż sam jestem związany ze sportem od najmłodszych lat. Sport to rywalizacja, ale to przede wszystkim współpraca w grupie, rozwój fizyczny. Pozwala rozbudzić w sobie wolę walki. Miałem okazję wręczyć nagrodę najlepszemu zawodnikowi Turnieju.