Pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie ustanowienia 25 maja Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem

Tomasz Poręba, wiceprzewodniczący delegacji PiS w Parlamencie Europejskim, ponownie zwrócił się do Komisji Europejskiej z interpelacją w sprawie ustanowienia 25 maja, daty śmierci Witolda Pileckiego, Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Powołując się na odpowiedź KE na poprzednie pytanie w tej sprawie oraz na przygotowane przez tę instytucję sprawozdanie dotyczące pamięci o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne, poseł Poręba zapytał czy Komisja włączy się w promowanie akcji upamiętniania osób walczących z totalitaryzmami i czy powróci do idei ustanowienia 25 maja ich świętem.

Komisja Europejska w swoim sprawozdaniu przyznaje, że pamięć o zbrodniach popełnianych przez totalitarne reżimy w Europie jest niezmiernie ważna i powinna być pielęgnowana oraz promowana, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Dodaje też, że tego typu działania będą miały znacznie większą wartość, jeżeli będą realizowane na poziomie europejskim. Mam nadzieję, że Komisja w tym wypadku przejdzie od słów do czynów i aktywnie włączy się w oddolną akcję zapoczątkowaną przez fundację Paradis Judeorum i organizacje pozarządowe„– powiedział Poseł Poręba.Pełną treść pytania znajdą Państwo poniżej.

* * *

W odpowiedzi z 8 grudnia 2010 roku dotyczące możliwości ustanowienia 25 maja Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, Komisja Europejska odpowiedziała, iż zbiorowym obowiązkiem Europejczyków jest pamiętać nie tylko o tych, którzy stali się ofiarami zbrodni reżimów totalitarnych, ale również o tych, którzy z nimi walczyli.

22 grudnia 2010 roku KE opublikowała również sprawozdanie dotyczące pamięci o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne, w którym podkreśla, iż istotne jest zachowanie i propagowanie pamięci o zbrodniach popełnionych przez reżimy totalitarne, w szczególności ze względu na potrzebę informowania młodszych pokoleń, a także wymienia szereg programów, które mogłyby się do tego przyczynić. W dniu 16 czerwca Rada do Spraw Ogólnych w swoich konkluzjach uznała, że “aby zwiększyć świadomość Europejczyków na temat zbrodni popełnionych przez reżimy totalitarne, należy zachować pamięć o burzliwej przeszłości Europy”. Wreszcie z rezolucji 2 kwietnia 2009 roku PE wezwał do upamiętnienia również tych, którzy aktywnie walczyli z totalitaryzmem. W tym kierunku działa też szereg oddolnych inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych.

W związku z powyższym chciałbym zadać następujące pytania:
– czy Komisja włączy się w promowanie idei upamiętnienia osób walczących z totalitaryzmami i utworzenia poświęconego im święta?
– czy Komisja powróci do tematu ustanowienia 25 maja Europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem?