Region Karpat potrzebuje unijnego programu rozwoju

Przyszła współpraca w regionie Karpat oraz możliwość podniesienia tego regionu wyżej w hierarchii europejskiej współpracy i rozwoju, to główne tematy zorganizowanej w Parlamencie Europejskim przez posła Tomasza Porębę (PiS/EKR) Konferencji Karpackiej.

W spotkaniu wzięli udział europosłowie z krajów regionu Karpat, przedstawiciele Komisji Europejskiej, władz lokalnych, parlamentarzyści krajowi oraz przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych z Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Czech i Ukrainy.

Obecna na spotkaniu Danuta Hubner (była komisarz, obecnie przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego PE) podkreśliła wagę tej inicjatywy. Zauważyła też, że pojawia się ona w odpowiednim momencie – przed ustaleniem ram finansowych na lata 2013–2017 i rewizją unijnych regulacji dotyczących współpracy transgranicznej.

Główne założenia przyszłego współdziałania w regionie, zawarte w programie „Karpacki Horyzont 2020”, przedstawili przedstawiciele organizacji „Euroregion Karpaty” z Polski, Słowacji i Ukrainy. Pomysł zacieśnienia i lepszej koordynacji działań na różnych poziomach w krajach regionu oraz w Parlamencie Europejskim i Komisji spotkał się z aprobatą i dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

„Euroregiony bardzo zbliżyły do siebie ludzi z obu stron granic, pozwoliły zwalczyć wiele uprzedzeń. W Europie ważna jest współpraca zarówno na poziomie najwyższym, jak i tym regionalnym. Wciąż są rożne problemy, m.in. z infrastrukturą czy z transportem” – mówiła Danuta Hübner. „Pracując nad nowymi regulacjami dotyczącymi polityki rozwoju, trzeba zadbać o przygotowanie instrumentów, które pozwolą na usunięcie lub znaczne zredukowanie barier występujących przy współpracy przygranicznej. Temu może służyć opracowanie programu rozwoju Karpat”.

„Powinniśmy podjąć wszystkie możliwe kroki, aby w ramach nowego budżetu przygotować program lub strategię rozwoju regionu Karpat, finansowaną z budżetu Unii Europejskiej. Teraz jest na to idealny czas, gdyż stoimy przed negocjacjami w sprawie nowej perspektywy finansowej, które rozpoczną się podczas polskiej prezydencji. Wspólne działanie przedstawicieli samorządów państw regionu, ich władz centralnych i posłów do Parlamentu Europejskiego daje realną szanse na przeforsowanie tego pomysłu w Komisji Europejskiej. Dzisiejsze spotkanie miało na celu opracowanie planu działań w tym obszarze” – powiedział Tomasz Poręba.

Na zakończenie spotkania podjęto następujące ustalenia:

– W możliwie jak najkrótszym czasie dojdzie do spotkania z Komisją Europejską celem rozważenia opracowania praktycznej koncepcji wdrażania specjalnego programu dla regionu Karpat.
– Posłowie do PE z państw regionu Karpat powołają w Parlamencie Europejskim specjalny zespół w tej sprawie.
– Posłowie do PE z państw regionu rozpoczną intensywne działania w swoich krajach, aby przenieść projekt koncepcji programu dla Karpat na poziom konsultacji międzyrządowych. Szczególnie w Polsce, która obejmuje 1 lipca przewodnictwo w UE.