Region

Województwo podkarpackie leży w południowo-wschodniej Polsce, dzieląc granice z Ukrainą i Słowacją. To szczególne położenie regionu nie jest jego jedyną zaletą. Dzięki walorom natury i środowiska, Podkarpackie jest jednym z najpopularniejszych regionów turystycznych w Polsce, szczególnie atrakcyjnym ze względu na piękno krajobrazu i bogactwo kultury. Szczególny urok mają Bieszczady; europejska oaza dzikiej przyrody, która przyciąga rzesze turystów pragnących odpocząć w otoczeniu nieskażonej przyrody. Obszar regionu, jaki znajduje się pod ochroną, przekracza średnią Polski o 20 procent. Bieszczadzki Park Narodowy znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO. Magurski Park Narodowy również oferuje wiele unikatowych okazów flory i fauny. Wilki, niedźwiedzie, rysie, żubry i bobry to chronione gatunki tego regionu, dzięki którym możliwa jest organizacja wycieczek edukacyjnych, fotograficznych safari itp. Poza wyżej wspomnianymi parkami narodowymi, na obszarze Podkarpacia znajduje się również 10 parków krajobrazowych, 17 obszarów chronionego krajobrazu oraz 71 rezerwatów przyrody. Ponadto, rosnąca liczba gospodarstw oferujących agro-wakacje, możliwość produkcji organicznej żywności, a przede wszystkim wspaniałe warunki środowiskowe czynią ten region bazą turystyczną światowej klasy. Województwo Podkarpackie jest jednym z najmniej zanieczyszczonych regionów w Polsce i oferuje wodę 1 klasy czystości. Dzięki dużej różnorodności wód mineralnych regionu, Podkarpackie może pochwalić się bogactwem licznych uzdrowisk, takich jak Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój czy Polańczyk. Jezioro Solińskie, największy sztuczny zalew w Polsce to miejsce dla sportów wodnych i szkółek żeglarstwa. W regionie wytyczono dużą liczbę szlaków turystycznych, które mają zachęcić turystów do pieszych wycieczek w regionie – najbardziej interesujące z nich znajdują się w Bieszczadach. Trasy rowerowe różnej długości oraz o zróżnicowanym poziomie trudności także pokrywają duże obszary regionu. Turystyka konna staje się coraz bardziej popularna na Podkarpaciu. Liczne stadniny oferują lekcje jeździectwa, profesjonalne i rekreacyjne. Jednodniowe i dłuższe wycieczki konne można odbyć na szlakach o łącznej długości 140 km. Kolejną atrakcją regionu są obiekty sakralne i świeckie, których budowa odznacza się wpływem stylów łacińskiego i bizantyńskiego oraz odzwierciedla sięgającą wieków obecność ludności pochodzenia żydowskiego na tym obszarze. Szlak turystyczny obejmujący drewniane świątynie, pałace i dwory wiedzie przez 175 miejscowości, stanowi nieodłączny element polskiego krajobrazu. Miłośnicy historii z zainteresowaniem zwiedzą zamek Lubomirskich i Potockich w Łańcucie (jedną z najlepiej zachowanych rezydencji szlacheckich w Polsce z cennym kompleksem parkowym), jak również pałace renesansowe w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie. Te jak i inne cenne zabytki architektury województwa podkarpackiego świadczą o unikatowej różnorodności kulturowej i religijnej tego regionu. W Podkarpackiem od kilku lat w ramach obszarów aktywności gospodarczej funkcjonują dwie specjalne strefy ekonomiczne: Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna WISŁOSAN oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec, przy czym mielecką SSE utworzono jako pierwszą tego typu w Polsce. Podkarpackie SSE doprowadziły do stopniowego ograniczania skutków strukturalnego bezrobocia, które zrodziło się w wyniku upadku całych gałęzi przemysłu. Dodatkowo ich funkcjonowanie umożliwiło:

  • zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej
  • rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej oraz nowych rozwiązań technologicznych
  • wzrost konkurencyjności towarów i usług

Inną formą inicjowania obszarów aktywności gospodarczej jest powołany w 2003 r. Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny. Jego najważniejszy cel to transfer technologii i pobudzanie innowacyjności wśród przedsiębiorców, działających w jego obszarze, ale także i co najważniejsze – wykorzystanie potencjału regionalnego sektora akademickiego i naukowo-badawczego dla rozwoju przedsiębiorczości i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku.

Południowo-wschodnia Polska, a więc tereny województwa podkarpackiego, związane są od niemal wieku z funkcjonowaniem przemysłu lotniczego. Wykorzystanie tego potencjału i jednocześnie próba stworzenia swoistego konsorcjum lotniczego stały się fundamentem powołania Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza-Aviation-Valley”. Jego działalność ma doprowadzić do przekształcenia Podkarpackiego w liczący się w Europie region lotniczy.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego