Rekordowe dofinansowanie do budowy trzeciego mostu na rzece San w Stalowej Woli

Rekordowe dofinansowanie do budowy trzeciego mostu na rzece San w Stalowej Woli

Most na rzece San o rekordowej długości 1777 m powoli staje się faktem. W ostatnim czasie do miasta dotarła dobra informacja – przyznano dofinansowanie na tę inwestycję. Środki pochodzą z rządowego Programu „Mosty dla Regionów”.

Będzie to nie tylko bardzo potrzebna inwestycja, ale także wyróżniająca się wyglądem, nowoczesnością i zastosowanymi rozwiązaniami. Będzie łączyć gminy: Stalowa Wola, Pysznica i Radomyśl nad Sanem. W jej ramach powstanie: oświetlenie, chodniki, ciągi pieszo- rowerowe, przepusty drogowe zintegrowane z przejściami dla zwierząt, płotki dla płazów oraz przebudowany zostanie wał przeciwpowodziowy. Całe zadanie znajdzie się na nowym odcinku drogi wojewódzkiej o łącznej długości 4 km 660 m. Sam most będzie przebiegać nad rzeką San i Bukowa, nad drogami gminnymi i powiatowymi. Wszystko ma być gotowe i oddane do użytku do 2026 roku. Na tym odcinku powstaną 3 wiadukty, a cała droga będzie rozpięta między dwoma rondami.

– Mamy dzisiaj przyjemność ogłosić wspaniałe informacje dla Mieszkańców Stalowej Woli, Gminy Pysznica, Gminy Radomyśl nad Sanem, Gminy Zaklików i tych wszystkich, którzy na co dzień przekraczają rzekę San. Ostatnie lata bardzo dynamicznego rozwoju naszego regionu spowodowały bardzo duże obciążenie obecnych przepraw mostowych. Od lat pokazujemy, że realizowanie dużych i małych projektów infrastrukturalnych, które docelowo zbudują modelowy system drogowy w Stalowej Woli i regionie wymaga pomysłu, dobrej woli, wielkiego zaangażowania zespołu ludzi, którzy chcą te wielkie plany wypełniać oraz umiejętności korzystania z dostępnych narzędzi finansowania. Kiedy w 2019 roku komunikowaliśmy, że powstanie trzeci most na rzece San nie brakowało krytycznych głosów i niedowierzania. Jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości skutecznie realizuje zadania, które od lat były jedynie w sferze marzeń lokalnych społeczności. Budowa tego bardzo potrzebnego mostu uzupełnia cały system spójnej komunikacji drogowej, którą realizujemy od lat i jest odpowiedzią na potrzeby Mieszkańców. Nie byłoby to możliwe bez rekordowych środków, jakie miasto Stalowa Wola pozyskało na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. W latach 2007-2015 realizowaliśmy inwestycje za 30 mln zł, które pochodziły ze środków rządowych. Od początku 2016 roku samo dofinansowanie rządowe miejskich inwestycji wyniosło ponad miliard złotych, a dofinansowanie wszystkich inwestycji drogowych, kolejowych i przemysłowych przekroczyło dwa miliardy złotych. Jest to wypełnienie obietnicy złożonej Mieszkańcom, dla których pozyskujemy rekordowe środki, na które zasługują. Serdecznie dziękujemy senator Janinie Sagatowskiej, wiceministrowi Rafałowi Weberowi oraz marszałkowi województwa podkarpackiego Władysławowi Ortylowi za nieocenione zaangażowanie w budowę nowego mostu oraz we wszystkie inwestycje, które są realizowane w Stalowej Woli. Dziękuję także Radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamili Piech, która głosowała za zabezpieczeniem środków na budowę nowego mostu. Spośród dwóch radnych, których Stalowa Wola ma w sejmiku województwa podkarpackiego, za tą decyzją głosowała tylko Pani Radna. Nowy most na Sanie będzie nowym symbolem architektonicznym Stalowej Woli. Konstrukcja mostu wantowego zawieszonego na dwóch pylonach i rozciągnięte stalowe cięgna pomiędzy nimi będą tworzyły wizerunek nowoczesnego, pięknego miasta i istotną bramę wjazdową – powiedział prezydent miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

– W ostatnich dniach Minister Andrzej Adamczyk zatwierdził listę zadań, które w roku 2023 uzyskają dofinansowanie w ramach programu „Mosty dla regionów”. Jednym z tych zadań, które będzie dofinansowane w fazie budowlanej jest powstanie nowego mostu na rzece San, który połączy Stalową Wolę z gminą Pysznica, Radomyśl nad Sanem i Zaklików. Kwota, która zostaje przyznana na tę inwestycję, to ponad 302 mln zł. Środki te, które stanowią 80 % wartości całego zadania rząd premiera Mateusza Morawieckiego przekazuje inwestorowi, którym jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Łączny koszt budowy nowego mostu wyniesie 380 mln zł. Ten most otworzy nowe możliwości komunikacyjne i będzie bardzo szeroko otwartym „oknem na świat”, ponieważ będzie bezpośrednio komunikował cały region z drogą szybkiego ruchu S74. Realizujemy modelowy układ komunikacyjny, który otworzy transportowo, gospodarczo i społecznie cały region – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który w imieniu rządu Prawa i Sprawiedliwości podpisał decyzję o zapewnieniu finansowania budowy nowego mostu na rzece San.

– Rozwój infrastruktury drogowej danego regionu bardzo bezpośrednio przekłada się na wzrost potencjału gospodarczego, społecznego, biznesowego i turystycznego. Budowa nowego mostu w Stalowej Woli ma jeszcze bardziej przyspieszyć ten dynamiczny już rozwój regionu pod każdym względem. Piękny region podkarpacie jeszcze kilka lat temu narzekał na bardzo słabą infrastrukturę drogową i brak dostępności komunikacyjnej. Dzisiaj nie ma takiego miejsca na podkarpaciu, gdzie nie ma prowadzonych wielkich i ważnych inwestycji drogowych. Gdyby nie te strategiczne decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości, tych inwestycji by nie było. Gratuluję prezydentowi Stalowej Woli Lucjuszowi Nadbereżnemu, senator Janinie Sagatowskiej i posłowi Rafałowi Weberowi za dokonanie swoistego „skoku cywilizacyjnego” w Stalowej Woli – zaznaczył Tomasz Poręba europoseł Parlamentu Europejskiego.

Fot. UM Stalowa Wola

– W ramach tego zadania 20 %, czyli 80 mln zł, to wkład województwa podkarpackiego. Podczas głosowania nad zabezpieczeniem tych środków nie mieliśmy wątpliwości, że jest to dobra decyzja. Są to środki, które będą służyć Mieszkańcom. Chciałbym podkreślić, że dobra współpraca rządu i samorządu na wszystkich szczeblach przynosi kapitalne efekty, czego najlepszym przykładem jest Stalowa Wola – powiedział Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

– Jest to największa w historii inwestycja Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Jest to pod wieloma względami rekordowy obiekt. Długość mostu wyniesie 1760 metrów i będzie to najdłuższy most na podkarpaciu w sieci dróg wojewódzkich. Rekordowe jest też tempo realizacji tego zadania. Od pomysłu do chwili faktycznej realizacji robót budowlanych minęło zaledwie cztery lata, co przy tak ogromnej inwestycji jest naprawę niespotykane. Oferty na realizację tego zadania są w tym momencie analizowane. Niedługo ogłosimy Wykonawcę robót. Wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia są gotowe do przekazania, a budowę planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku – zaznaczył Piotr Miąso dyrektor naczelny Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – „Mosty dla Regionów” ustanowiony został uchwałą nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2018 r. Celem rządowego Programu „Mosty dla Regionów” jest wsparcie finansowe samorządów w działaniach na rzecz uzupełnienia lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. W Programie „Mosty dla Regionów” przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, tj. dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Program polega na dofinansowaniu z budżetu państwa (80% kosztów kwalifikowalnych) przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji umożliwiających realizację inwestycji polegającej na budowie przeprawy mostowej. Natomiast dofinansowanie budowy mostu (również 80% kosztów kwalifikowalnych) udzielane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). 

Fot. UM Stalowa Wola

Źródło: https://www.stalowawola.pl/