Robocze śniadanie Tomasza Poręby z premierem Republiki Armenii

W poniedziałek, 5 grudnia Tomasz Poręba spotkał się w Brukseli na roboczym śniadaniu z Tigranem Sargsyanem, premierem Republiki Armenii. Głównym tematem rozmów było przygotowywane właśnie przez europosła sprawozdanie na temat postępów negocjacji Armenii z Unią Europejską w sprawie Umowy Stowarzyszeniowej oraz Umowy o Pogłębionej Strefie Wolnego Handlu.

Podczas godzinnej dyskusji poruszonych zostało wiele tematów powiązanych z dwustronną współpracą pomiędzy UE i Armenią. Poseł Poręba wiele uwagi poświęcił zaplanowanym na 6 maja wyborom parlamentarnym w Armenii, podkreślając że będą one uważnie obserwowane w Unii Europejskiej, a ich demokratyczny i zgodny z międzynarodowymi standardami przebieg na pewno przyczyni się do jeszcze lepszych dwustronnych stosunków oraz do szybszego zakończenia negocjacji nad Umową Stowarzyszeniową.

Umowa ta polega na dostostosowaniu ormiańskiego prawodawstwa do unijnych wymogów w wielu zakresach – administracji, sądownictwa, wyborów, gospodarki itp. Docelowo szacuje się, że w ten sposób Armenia przyjmie około 2/3 europejskiego acquis, co znacząco ułatwi wzajemne kontakty oraz wymianę handlową. Tomasz Poręba jest Stałym Sprawozdawcą Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego do spraw Armenii.