„Rola Parlamentu Europejskiego w Systemie Instytucji Unijnych” – wykład Posła do Parlamentu Europejskiego, Pana Tomasza Poręby w PWSTE w Jarosławiu

W poniedziałek 16 stycznia 2012 r. odbył się wykład pt. „Rola Parlamentu Europejskiego w Systemie Instytucji Unijnych”. Spotkanie studentów z Posłem do Parlamentu Europejskiego, Panem Tomaszem Porębą, rozpoczął JM Rektor PWSTE w Jarosławiu, prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec. Witając naszego gościa, Pan Rektor podkreślił jego niezwykłą aktywność oraz zaangażowanie w różnorodne inicjatywy i programy, dotyczące Europy Wschodniej, o których mógł się osobiście przekonać, podczas ostatniej wizyty w Brukseli. Oddając głos Panu Posłowi, gospodarz Uczelni zaznaczył istotę kwestii unijnych, stanowiących niebagatelne znaczenie dla całej społeczności akademickiej, szczególnie, w perspektywie jej strategii finansowej, zakładającej szereg przedsięwzięć, rzutujących na możliwości rozwoju regionalnego. Po tym wstępie, głos oddano Panu Tomaszowi Porębie, który dziękując za zaproszenie, wyraził radość z możliwości spotkania z naszymi studentami, przystępując do przedstawienia istoty i roli Unii Europejskiej oraz omówienia organizacji i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, którego działaniami kierują organy zarządzające w postaci komisji, delegacji i grup politycznych. Podczas prelekcji Poseł do Parlamentu Europejskiego uwzględnił jego umiejscowienie w systemie instytucji unijnych wraz z szeregiem najważniejszych, wchodzących w jego skład kompetencji i uprawnień. Wykład miał interaktywną formę, opartą o rozmowy z uczestnikami spotkania, których stanowili wykładowcy naszej Uczelni, z Prorektorem ds. Dydaktycznych, prof. nadzw. drem hab. Czesławem Lewickim oraz Dyrektorami Instytutów PWSTE w Jarosławiu i studentami, którzy dowiedzieli się, że Parlament Europejski, korzystając z szerokiego wachlarza uprawnień, jakie przyznają mu Traktaty Założycielskie, odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, wpływając bardzo aktywnie na jej obecne kierunki rozwoju. W trakcie trwania spotkania uczestnikom odświeżona została wiedza, dotycząca funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, jedynej w Unii instytucji, w której wybory odbywają się co pięć lat w formie powszechnej, gdyż o ich wynikach decydują obywatele 27 krajów, a już od 2013 r. – 28 krajów, gdyż traktat akcesyjny podczas Polskiej Prezydencji, podpisała także Chorwacja. Przedstawiając kulisy pracy Posła do Parlamentu Europejskiego, nasz gość pokazał praktyczną stronę swojej aktywności, z uwzględnieniem własnej kreatywności w Komisji Rozwoju Regionalnego, na tle istniejących w Unii 20 Komisji, które zakresem swojej aktywności obejmują wszystkie obszary jej działalności, przygotowując na posiedzenia plenarne raporty, głosowane następnie przez Parlament. Pan Poseł podkreślił, że jego obecność w tej komisji była świadomym wyborem, gdyż zarówno rozwój regionalny, jak i polityka spójności, stanowią niezwykle istotną kwestię, nie tylko z punktu widzenia Polski, ale także całego naszego regionu. Europoseł poruszył także zagadnienia związane z przebiegającym na linii dwóch instytucji: Parlamentu i Komisji Europejskiej – procesie tworzenia prawa w Unii oraz wzajemnych relacjach kształtujących funkcjonowanie struktur unijnych pomiędzy najważniejszymi jej instytucjami. Prelegent zaznajomił także słuchaczy z szeregiem zagadnień związanych z praktyczną stroną jego pracy. W oparciu o pokazany studentom kalendarz Parlamentu Europejskiego, istotny z punktu widzenia poselskiej aktywności pracy w PE, przedstawił schemat własnej działalności od początku kadencji. Jak twierdzi, stara się inwestować w młodych ludzi na Podkarpaciu, z których już ponad 70 wzięło udział w finansowanych przez niego stażach w biurach w Strasburgu i Brukseli. Przedstawiona została ze strony Pana Tomasza Poręby wstępna oferta udziału w systemie staży, skierowana do naszych studentów, polegająca na wyjeździe do jednego z biur Pana Posła i poznaniu PE od środka przy jego wsparciu i pomocy. Wyjazd taki, jak podkreślał nasz gość, to doskonała okazja na pogłębienie wiedzy o integracji europejskiej, zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych dla zdolnych, ambitnych i zainteresowanych Unią Europejską studentów, którzy mają szansę na przeżycie niezapomnianej przygody – postawił jeden twardy warunek – znajomość języków. Na zakończenie spotkania rozwinęła się ożywiona dyskusja, w której uczestniczyli zarówno wykładowcy, jak i studenci, pytając m.in. o rolę Polski w UE, z perspektywy Posła do PE – czyli, na ile jesteśmy w stanie wpłynąć na Unię tak, aby reprezentowała nasze interesy narodowe oraz o przedstawienie obrazu jednego dnia z pracy urzędnika ze wskazaniem różnic w porównaniu do pracy Posła do Sejmu RP. Reasumując należy zaznaczyć, że uczestnikom prelekcji nakreślona została wiedza z zakresu systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, procesu podejmowania decyzji w Unii, prawa wspólnotowego, mechanizmów jednolitego rynku, polityk wspólnotowych, możliwości i zasad pozyskiwania funduszy UE w Polsce. Poruszył także kwestie organów wewnętrznych Parlamentu Europejskiego oraz tryb pracy Parlamentu Europejskiego wraz z jego zadaniami, funkcjami oraz opiniodawczo-doradczymi uprawnieniami.