Rotmistrz Pilecki – głosowanie nad rezolucją „Sumienie Europy a totalitaryzm”

W czwartek, 2 kwietnia posłowie do PE głosowali nad projektem rezolucji „Świadomość europejska a totalitaryzm”, do której trzy poprawki złożyła Hanna Foltyn-Kubicka. Ich celem było wpisanie postaci Rotmistrza Witolda Pileckiego do tekstu dokumentu oraz ustanowienie dnia 25 maja, rocznicy śmierci polskiego żołnierza, Europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem.

Żadna z poprawek nie uzyskała wymaganej większości. Dwie z nich na wniosek autorki głosowane były w trybie imiennym, dzięki czemu możemy Państwu przedstawić dokładne wyniki głosowania:

POPRAWKA NR 3

Akcentując znaczenie podtrzymywania żywej pamięci o przeszłości i o ludziach, którzy dzięki swojej ofiarności, wierności ideałom, honorowi i męstwie, powinni zostać wpisani w świadomość Europejczyków jako bohaterowie wieku totalitaryzmów; ludziach takich, jak Witold Pilecki, który dobrowolnie poszedł do obozu koncentracyjnego, aby organizować tam ruch oporu oraz zbierać informacje o masowych mordach;

Poprawkę POPARŁO 109 eurodeputowanych, w tym:

IND/DEM: Tomczak, Wojciechowski Bernard

PPE-DE: Handzlik, Kaczmarek

PSE: Golik, Pinior, Rosati

UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski

PRZECIWKO głosowało 497, w tym:

ALDE: Czarnecki Marek Aleksander, Onyszkiewicz, Piskorski, Staniszewska, Wielowieyski

PPE-DE: Buzek, Chmielewski, Gacek, Jałowiecki, Lewandowski, Olbrycht, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

PSE: Geringer de Oedenberg, Grabowska, Liberadzki,

UEN: Masiel

WSTRZYMAŁO SIĘ 23 eurodeputowanych, w tym:

PPE-DE: Sonik,

PSE: Gierek

POPRAWKA NR 12

Proponuje, aby dzień 25 maja (rocznicę wykonania wyroku śmierci na Bohaterze z Auschwitz, rotmistrzu Witoldzie Pileckim, straconym 25.05.1948 r.) ogłosić Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, co będzie zarówno wyrazem szacunku i hołdu złożonego wszystkim tym, którzy walcząc z tyranią, dawali świadectwo heroizmu i prawdziwej miłości do człowieka, jak i wyraźnym wskazaniem przyszłym pokoleniom właściwej postawy w obliczu groźby totalitarnego zniewolenia.

Poprawkę POPARŁO 64 eurodeputowanych, w tym:

IND/DEM: Krupa, Tomczak, Wojciechowski Bernard

PPE-DE: Handzlik, Kaczmarek

PSE: Pinior, Rosati

UEN: Bielan, Chruszcz, Foltyn-Kubicka, Grabowski, Janowski, Kuźmiuk, Libicki, Maldeikis, Muscardini, Mussa, Musumeci, Pęk, Piotrowski, Podkański, Rogalski, Roszkowski, Rutowicz, Szymański, Tomaszewska, Wojciechowski Janusz, Zapałowski,

PRZECIW głosowało 552, w tym:

ALDE: Czarnecki Marek Aleksander, Onyszkiewicz, Piskorski, Staniszewska, Wielowieyski

PPE-DE: Buzek, Chmielewski, Gacek, Jałowiecki, Lewandowski, Olbrycht, Protasiewicz, Saryusz-Wolski, Sonik, Siekierski, Zaleski, Zwiefka

PSE: Geringer de Oedenberg, Gierek, Grabowska, Liberadzki, Szejna

UEN: Masiel

WSTRZYMAŁO SIĘ 16 eurodeputowanych, w tym żaden Polak