Sesja plenarna w Strasburgu, 14-17 grudnia 2009

Budżet UE na 2010 rok przyjęty
 
Parlament Europejski przyjął budżet UE na 2010 rok w wysokości 141,453 miliardów euro w zobowiązaniach i 122,937 miliardów w płatnościach. Najtrudniejszym punktem w negocjacjach z Radą było znalezienie finansowania dla europejskiego planu odbudowy gospodarczej, na który w 2010 roku przeznaczone zostanie 2,4 miliarda euro.

„Jeśli chcemy zapewnić Europejczykom poczucie bezpieczeństwa, to musimy rozsądnie wdrożyć przyszłoroczny budżet UE. Z tą myślą wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne, wspieramy tworzenie nowych miejsc pracy, wprowadzamy nowy instrument umożliwiający udzielanie mikrokredytów. Wspieramy programy badawcze oraz i doskonalenie zawodowe. Chcemy wesprzeć sektor mleczny oraz złagodzić niekorzystne skutki zmian klimatycznych” – powiedział sprawozdawca László Surján (EPP, HU) podczas debaty poprzedzającej głosowanie.

W czwartkowym głosowaniu Parlament Europejski zatwierdził ostatni roczny budżet uzgodniony w ramach zapisów przewidzianych w Traktacie z Nicei. Na płatności w budżecie przeznaczono 1,04% dochodu narodowego brutto UE.

Budżet na 2010 rok został podpisany przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka tuż po głosowaniu na sesji plenarnej.

Plan odbudowy gospodarczej

Do sfinansowania europejskiego planu odbudowy gospodarczej posłużą rezerwy (w unijnym budżecie oznaczają one różnicę między założeniami wieloletnich ram finansowych a budżetem rocznym) oraz niewykorzystane środki obejmujące głównie wydatki na kompensaty rolne i administrację w latach 2009 i 2010. Państwa członkowskie wyłożą na ten cel także 120 milionów euro nowych środków (nie przewidywanych wcześniej w innych działach budżetu).

Pomoc dla sektora mlecznego i środki strategię dla Bałtyku

Po raz ostatni negocjacje w sprawie budżetu rocznego UE odbywały się zgodnie z zasadami traktatu nicejskiego, na mocy którego Parlament nie ma de facto kompetencji w zakresie wydatków na rolnictwo. Mimo to Parlamentowi udało się wynegocjować wprowadzenie do budżetu nowej linii budżetowej obejmującej pomoc dla sektora mlecznego. Dopłaty wyniosą 300 milionów euro. Jest to realizacja postulatu zgłaszanego przez Parlament od kilku lat. Poseł sprawozdawca tegorocznego budżetu, László Surján (EPP,HU), uznał, że zadział „duch Lizbony”. Nowy traktat rzeczywiście nadaje Parlamentowi pełną kompetencję decyzyjną w dziedzinie budżetu, obejmującą również rolnictwo.

20 mln euro zarezerwowano na strategię dla Morzą Bałtyckiego. Środki zamrożone w rezerwie zostaną uwolnione, kiedy Komisja Europejska przedstawi na piśmie propozycję ich rozdysponowania.

Europejska Polityka Sąsiedztwa i Partnerstwo Wschodnie

466 mln euro w zobowiązaniach, a 279 mln w płatnościach przewidziano na sfinansowanie działań na rzecz zdrowia i środowiska na Ukrainie i Białorusi oraz na działania ukierunkowane na odbudowę zaufania i bezpieczeństwa w Gruzji (w tym w Abchazji i Osetii Południowej).

Projekty pilotażowe

Parlament przyjął między innymi trzy ważne dla Polski propozycje dotyczące finansowania Igrzysk paraolimpijskich w Warszawie, stypendiów dla młodzieży z Europy Wschodniej i funduszy na Nagrodę im. Bronisława Geremka oraz Katedrę Cywilizacji Europejskiej jego imienia przy Kolegium Europejskim w Natolinie.