Sesja Plenarna w Strasburgu, 14 – 17 listopada 2011 r.

Parlament o priorytetach Komisji na rok 2012

W najbliższy wtorek parlamentarzyści będą dyskutować przyszłoroczny plan prac Komisji Europejskiej z jej przewodniczącym José Manuelem Barroso. Obecna kadencja (2009-2014) jest pierwszą, podczas której posłowie mieli realny wpływ na program prac Komisji, zanim jeszcze zostanie on przez nią zatwierdzony. Zmiany wynikają z zapisów Traktatu Lizbońskiego.

Parlament żywo zainteresowany zarządzaniem gospodarczym

Rola Unii Europejskiej we wzmocnieniu zarządzania gospodarczego będzie przedmiotem debaty, w której udział wezmą w środę rano, przewodniczący Rady Europejskiej Herman van Rompuy i przewodniczący Komisji Europejskiej José-Manuel Barroso.

Ograniczenie spekulacji długiem państwowym oraz wybranych praktyk związanych z krotką sprzedażą

Zarabianie na problemach fiskalnych państw stanie się trudniejsze dzięki nowym, głosowanym w ten wtorek przepisom dotyczącym krótkiej sprzedaży i przenoszenia ryzyka kredytowego. Przepisy, które są odpowiedzią na kryzys finansowy, powstawały pod dużym wpływem Parlamentu Europejskiego. Szczególnie istotne było ustalenie zakazu spekulacji ryzykiem kredytowym, jeśli kupujący nie posiadał wcześniej emisji obligacji z danego państwa.

Unijna polityka spójności i polityka rolna. Co w przyszłości?

We wtorek Komisarze Hahn i Cioloş zostaną przepytani przez parlamentarzystów z unijnej polityki spójności oraz polityki rolnej. Jak sprawić, żeby po 2014 roku były one: prostsze, bardziej konkurencyjne, prowadziły do wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia? Dyskusja nad przeglądem obu polityk toczy się, odkąd w październiku KE przedstawiła swoje propozycje reform.

Parlamentarzyści apelują o silną pozycją UE na szczycie klimatycznym ONZ

Unia Europejska powinna walczyć o kontynuowanie założeń Protokołu z Kioto i kontrolować emisję dwutlenku węgla także po 2012 roku. Zakłada to projekt rezolucji, która ma być poddana głosowaniu podczas sesji planarnej w środę, na dwa tygodnie przed szczytem klimatycznym ONZ, który odbędzie się w Durbanie (RPA). Zgodnie z założeniami parlamentarnej rezolucji: obniżenie emisji CO2 powyżej zakładanych dotychczas 20 proc. do 2020 roku, jest w stanie pobudzić unijną gospodarkę.

W czwartek poznamy zwycięzcę nagrody filmowej LUX

Przewodniczący Jerzy Buzek w czwartek, 16 listopada, w samo południe ogłosi, kto został zwycięzcą nagrody filmowej Parlamentu Europejskiego LUX 2011. Ceremonia odbędzie się w sali plenarnej Parlamentu w Strasburgu.

Parlamentarzyści wzywają Unię Europejską, by pomogła kinom przetrwać rewolucję cyfrową

Małe, niezależne kina, bez funduszy niezbędnych do kupienia nowoczesnych projektorów cyfrowych, potrzebują pomocy z UE, według rezolucji, która ma być głosowana w środę. Projekt wzywa do podjęcia działań, które poprzez kanały produkcji i dystrybucji, pomogą kinom poradzić sobie z przestawieniem się na projekcję cyfrową.

40 milionów euro dla zintegrowanej polityki morskiej? Posłowie będą głosować

Parlamentarzyści zdecydują w czwartek, czy zainwestować 40 milionów euro w program pilotażowy dla zintegrowanej polityki morskiej na lata 2011-2013. Program jest częścią całościowego planu dla zintegrowanej polityki morskiej przyjętego przez Unię Europejską w 2007 roku. Ma on na celu ochronę zasobów morskich. Teraz dzięki wytrwałości posłów, w szczególności sprawozdawcy Georgiosa Koumoutsakos’a (EPP, EL), porozumienie z Radą jest w zasięgu ręki.