Sesja plenarna w Strasburgu, 8–10 marca 2010

Zapowiedzi sesji plenarnej

Biuletyn Strasburg 8–11 marca 2010 r.

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii

UE powinna mieć większą autonomię w podejmowaniu strategicznych dla siebie decyzji oraz prowadzić zdecydowaną, skuteczną politykę zagraniczną, obronną i bezpieczeństwa – uważają posłowie. Aby osiągnąć ten cel, Parlament nie zawaha się skorzystać ze swoich uprawnień budżetowych i kontrolnych w tych dziedzinach. Dotyczy to również sposobu finansowania „Europejskiej służby działań zewnętrznych”. W Strasburgu odbędą się dwa głosowanie w tej sprawie.

Konflikt w Strefie Gazy: konkluzje raportu Goldstone’a

Deputowani wypowiedzą się w sprawie uchwały dotyczącej raportu z misji ONZ wyjaśniającej sprawę konfliktu w Strefie Gazy. Misji przewodniczył były południowoafrykański sędzia Richarda Goldstone. Debata plenarna na ten temat odbyła się 24 lutego.

Białoruś: sytuacja społeczeństwa obywatelskiego i mniejszości narodowych

Deputowani ocenią sytuację mniejszości narodowych i stan demokracji na Białorusi. Polska zdecydowała się niedawno zamknąć swoje granice dla przedstawicieli władz białoruskich zamieszanych w represjonowanie polskiej mniejszości w ich kraju. Rezolucja w tej sprawie zostanie poddana głosowaniu w środę po południu.

Głosowanie nad projektem „strategii UE 2020” i nad pomocą dla Grecji

Pomoc dla Grecji i stanowisko w sprawie planowanej „strategii 2020” będą poddane głosowaniu Parlamentu. Na nieformalnym szczycie UE 11. lutego, przywódcy państw członkowskich zobowiązali się pomóc Grecji wyjść z kryzysu.

Lepsza ochrona dla turystów w UE: zmiany w pakiecie prawnym dotyczącym podróży

Komisja przedstawi posłom projekt nowelizacji dyrektywy z 1990 roku dotyczącej podróży zorganizowanych. Jej celem jest ochrona praw konsumentów organizujących swoje wakacje za pośrednictwem biura podróży.

Rekompensaty należne pasażerom w przypadku ogłoszenia upadłości linii lotniczych to jeden z punktów, na które Parlament wielokrotnie już zwracał uwagę Komisji, zwłaszcza po ostatniej serii bankructw w sektorze tanich lotów.

Turyści coraz częściej organizują sobie swój urlop samodzielnie, najczęściej za pośrednictwem internetu. W ostatnich dwóch latach co czwarta osoba przygotowywała swój własny „wakacyjny pakiet”, wybierając dwie lub więcej usług (np. rezerwacja lotu i hotelu) z różnych źródeł. Znowelizowana dyrektywa ma na celu dostosowanie prawa do rzeczywistej sytuacji na rynku poprzez uwzględnienie nowych rodzajów usług.

Unijne fundusze na integrację Romów muszą być lepiej wykorzystywane

Czwartkowa debata posłów z Radą i Komisją na temat integracji Romów poprzedzi drugi europejski szczyt poświęcony sytuacji Romów, który odbędzie się 8. kwietnia pod przewodnictwem Prezydencji Hiszpańskiej w Kordobie. Deputowani przyjmą rezolucję w tej sprawie sesji plenarnej w marcu.

Międzynarodowy dzień kobiet okazją do walki z przemocą

Przewodniczacy Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek otworzy poniedziałkową sesję plenarną oświadczeniem upamiętniającym obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. W przyszłym roku minie sto lat od ustanowienia tego święta.

Parlamentarna Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia planuje złożyć hołd wszystkim ofiarom przemocy związanej z płcią na konferencji poświęconej temu tematowi, która odbędzie się 16 marca w Brukseli. Walka z przemocą wobec kobiet jest jednym z głównych priorytetów prezydencji hiszpańskiej.