Skuteczna interwencja Abp Mokrzyckiego i europosła PiS Tomasza Poręby w sprawie ukraińskich wiz typu „R” dla osób duchownych

Czy 600 osób duchownych, pracujących na terenie Ukrainy, będzie musiało opuścić 1,5 miliona swoich wiernych? To pytanie jeszcze nie tak dawno budziło olbrzymie emocje zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Skutki tego mogły być katastrofalne dla życia Kościoła katolickiego na Ukrainie a także niekorzystnie wpłynąć na działalność oświatowo – charytatywną wśród ukraińskich dzieci i młodzieży. Na zmianę decyzji władz ukraińskich wpłynęła wspólna interwencja arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego i Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby /PiS/.

W sprawie wydawania wiz długoterminowych dla przybywających z zagranicy kapłanów i sióstr zakonnych 29 lipca w Kijowie odbyło się spotkanie arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego z premier Julią Tymoszenko. Duchowni z Polski i z innych krajów mieli trudności z tego powodu, że otrzymali wizy na pobyt w Ukrainie tylko na 180 dni i w lipcu br. powinni opuścić terytorium Ukrainy. Tymoszenko zapewniła hierarchę, że dołoży starań, by duchowni nie napotykali na trudności w uzyskiwaniu wiz długoterminowych.

Równocześnie do działań zmierzających do zmiany zaistniałej sytuacji włączył się Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba /PiS/. Wystąpił w tej sprawie z interpelacją do Komisji Europejskiej a także skierował list do Pani Premier Ukrainy Julii Tymoszenko, w którym zwracał się z prośbą o udzielenie pomocy osobom duchownym reprezentującym Kościół rzymskokatolicki. Obowiązujący zapis prawny może doprowadzić do sytuacji, w której około 600 osób niosących posługę duszpasterską rzeszy półtora miliona wiernych oraz często ofiarujących pomoc humanitarną, pozostanie niebawem bez prawa wjazdu na terytorium Ukrainy. Jestem przekonany, że Pani interwencja w tej sprawie może doprowadzić do zmiany w zapisie prawnym, który zezwalałby osobom duchownym Kościoła Rzymskokatolickiego posługującym się wizą typu „R” na pobyt przez cały rok na terytorium Ukrainy oraz na przedłużanie tej wizy na kolejne lata – pisał w liście poseł Poręba.

Na posiedzeniu Rady Ministrów Ukrainy 5 sierpnia br. sprawa ta została załatwiona pozytywnie. Roczne wizy dla duchownych, które dotychczas pozwalały na przebywanie na Ukrainie tylko 180 dni, będą teraz pozwalać na nieograniczony pobyt w tym kraju.

Poseł Poręba w swojej interpelacji do Komisji Europejskiej pytał: Czy Komisja Europejska była świadoma istnienia […] utrudnień związanych z wizami typu „R”? Czy KE ma zamiar zareagować i nakłonić stronę ukraińską do zmiany przepisów dyskryminujących katolickich duchownych i w znacznym stopniu utrudniających im wypełnienie posługi duszpasterskiej – dalej pytał poseł.

Poseł Poręba jako członek Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, Delegacji ds. Współpracy Parlamentarnej Unia Europejska – Ukraina oraz zgromadzenia EURO-NEST, skupiającego posłów do Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych wschodnich sąsiadów UE, poprosił również w swojej interpelacji Komisję Europejską o odpowiedź, czy w ramach obecnie negocjowanego porozumienia o współpracy miedzy Unią Europejską a Ukrainą będzie możliwość wprowadzenia takich uregulowań w kontekście wiz, które pozwolą traktować wizę religijną typu „R” jako upoważniającą do legalnego przebywania na terytorium Ukrainy i przekraczania granicy przez cały rok (a więc 365 dni), z możliwością przedłużenia jej ważności na kolejne lata?